Över 70 procent behöver en coach – de vill att arbetsgivaren ska betala!

För någon vecka sedan hade jag en enkät om coachning. Här är resultatet i korthet.

Vad är Coachning?

De flesta visste vad coachning är för något men ca 25 procent behöver mer kunskap eller har en vag aning om vad coachning innebär. Min tolkning är att det kan behövas mer kunskap om coachning och att det leder klienten till förändring.

Vad får det kosta?

Några frågor handlade om kostnaden för coachning. Vad man tror det kostar och vad man är bredd att betala. Över 50 procent tror att coachning kostar mellan 800 – 1200 kr pr timma. Ingen var beredd att betala den kostnaden ur egen ficka. Under 800 kr pr timma var ok för ca 30 procent. Över 55 procent tyckte att arbetsgivaren ska betala. Tolkningen utifrån detta är att om det ska gå att leva på att vara professionell coach så behöver man främst ha arbetsgivare som kunder. De anställd vill ha coach.

Utbildade coacher?

På frågan om det är viktigt att coachen är utbildad svarade alla, ja det är viktigt.  Över 80 procent tycker att det var bra om coachen också hade annan erfarenhet och kunskap. Min tolkning är att jag är helt rätt ute. Jag är diplomerad coach och har en hel del erfarenhet och kunskap med mig som kan hjälpa till i coachningssamtalen och i förändringsarbete. Tyvärr finns det lite för många som kallar sig coacher som inte har utbildning eller som via en branschorganisation kontinuerligt vidareutbildar sig och strävar efter nya certifieringar.

Coachning via nätet?

Den sista frågan handlade om coachning via nätet.  40 procent tyckte att det är en bra ide. Strax över 25 procent tyckte att det är bättre att träffa coachen personligt. 30 procent var tveksamma men skulle gärna vilja pröva. Flera skrev kommentarer om att det skulle vara bra med en blandning både träffas personligt och på nätet. Eftersom jag bygger upp min coachningsverksamhet via nätet var det här ett bra resultat. 70 procent kan tänka sig coachning via nätet även om några av dessa var tveksamma men ville pröva.

Även om jag inte kan dra några direkt vetenskapliga slutsatser av enkäten gav den mig värdefulla fingervisningar till mitt fortsatta uppbyggnad av verksamheten.

Tack till dig som deltog!

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *