Positivt tänkande – skapar det revolution ?

Lyssnade nyss på Shawn Achor via Ted Talk och blev inspirerad.

Har alltid varit skeptisk när det gäller positivt tänkande. Stötte på det begreppet först under början av 80-talet.

Under den sista tiden har jag börjat att revidera min inställning. Modern hjärnforskning är intressant. Möjligheten att med hjälp av bättre kunskap om hjärnans funktion kunna påverka våra egna och andras hjärnor och därmed våra beteenden är både skrämmande och ger möjligheter.

Ledare har stor nytta av kunskap om hjärnan. Vi coacher använder metoder som medvetet hjälper hjärnan till att fungera bättre.

Dags att plocka in hjärnan i kroppen och vårda och utveckla den ömt.

Ge gärna dina kommentarer efter att att ha sett den här Ted Talk.

 

 

Samla män till samtal på arbetsplatserna NU!

Idag var det ännu en yrkesgrupp kvinnor som vittnar om övergrepp och sexuella trakasserier, nu var det juristerna. De flesta väntar säkert på att flera grupper kvinnor kommer att på ett eller annat sätt säga nu är det nog. Snacka om att det finns kraft när kvinnor går samman och säger nu är det nog.

Nu kan vi på riktigt förändra normer, attityder och beteenden. Det pågår organisering av samtal med och mellan män. Organisationer som MÄN och RFSU är exempel på värdefulla initiativ. Det är bra men räcker inte. Jag befarar att det är få män som har varit förövare och trakasserat kvinnor som frivilligt deltar i de samtalen.

Män bör nås där de inte kan smita undan. Samtalen bör göras på jobbet, på arbetstid och göras obligatoriska. Det handlar om att skapa trygghet för alla anställda. Samtal och reflektion mixad med kunskap skapar förändring. Det är få män som innerst inne tycker att det är bra att kvinnor blir sexuellt trakasserade och våldtagna. Men det är få män som aktivit tar ställning och sätter stopp.

De män som är beredda på att vara en del i förändringen och stoppa övergreppen behöver tydligt stöd av chefer och ledare. Om män och manliga beteenden ska förändras i grunden kräver det engagemang från män, arbetsgivare, fack.

Ledare har ansvaret att sätta igång processerna. Sätt igång samtalen och förändringsprocessen NU!

Vi är många som är beredda på att hjälpa till.

Tysthetskulturen – förödande för människor och resultat

Ledare har ett utvecklingsarbete att göra

Det händer något stort på grund av #metoo rörelsen. Några kvinnor får förmodligen någon upprättelse. Hen kommer förhoppningsvis att kunna delta i sociala sammanhang utan att behöva var på sin vakt för att försvara sin kroppsliga integritet eller stå emot kränkande behandling. Män har tydligt i olika grader gått över gränsen och kränkt människor, främst kvinnor (ingen nyhet).
Förutom en unken manlighet som har lyckats överleva och skyddas i dessa organisationer lyfter man fram ledarskapets ansvar och utbredningen av tysthetskulturer. Det ger hopp om framtiden. Locket är lyft!

Tysthetskultur är livsfarlig

Det är dags att gå rakt på sak. Tysthetskultur är livsfarlig. Tysthetskulturer uppkommer av en rädsla för att något obehagligt kan hända om man säger ifrån.
Vi undviker gärna det som förväntas bli obehagligt. Vi blir rädda och tysta för att vi förväntar oss kosekvenser vi inte vill ha. Vad händer med karriären? Erfarenheter av att andra har blivit utfrysta. Det kan kännas skamligt att vara offer, skulden lägger man på sig själv. Inte bli trodd av arbetskamrater och chefer, det har ju hänt andra.
De flesta av oss har anledning att fundera på vad vi skulle kunnat gjort för att stoppa kränkande behandling av våra medmänniskor och främst av våra systrar. De flesta ledare bör fundera på hur man stoppar en tysthetskultur.
Hur uppstår tysthetskulturer på en arbetsplats eller inom en organisation är en central fråga?  Det korta svaret är att det uppstår inte av sig själv. Det är människor som skapar en tysthetskultur och det betyder att det är människor som kan öppna upp och skapa utvecklande och inkluderande kulturer på arbetsplatserna istället.
Där det finns människor (oftast män) med makt finns risken att maktpositionen utnyttjas för egen vinning. Det behöver inte gå så långt som sexuella övergrepp och sexuella kränkningar. Användning av härskartekniker, som inte är helt ovanligt, gör medarbetare rädda. Det man tror att man har åstadkommit är lojala medarbetare som jobbar stenhårt för det gemensamma målet. Det är inte det som händer.
Forskningen bekräftar att en ledarskapsstil som inte utvecklar och bygger öppna kulturer på arbetsplatsen gör medarbetare osäkra och rädda. Man får medarbetare som inte vågar vara kreativa, inte vågar tänka utanför boxen, inte bidrar med sin kompetens. Motivationen hos medarbetarna går på sparlåga. Dessutom riskerar en sådan kultur att vara en osäker miljö där människor blir kränkta och utsatta utan att någon tar det på allvar och vågar lyfta det i ljuset. Det är nog delar av det vi ser nu komma fram i #metoo rörelsen.

Allt är möjligt.

Det krävs insikt, vilja, kunskap och utbildning.
Vad är lösningen? Det finns ingen enkel lösning. Ett medvetet långsiktigt arbete för att öppna upp kulturerna på arbetsplatserna, införa ledarstilar som utvecklar, skapa tydliga policyer och normer på arbetsplatserna hur man helt enkelt beter sig mot varandra och vara tydlig med vad som händer om man går över gränsen.
I allt förändringsarbete går man igenom faserna -Insikt, -Acceptance, -Nytt beteende och till sist -Nya vanor. Jag hoppas att vi inte igen stannar vid insikt utan att de flesta orkar att driva förändringsprocessen fram till nya vanor alltså en ny öppen trygg kultur.
Utvecklande ledarskap med coachande förhållningssätt är det ledarskapaet som är minst farligt för medarbetarna. Dessutom det ledarskapet som lättare skapar förutsättningar för att nå målen för verksamheten. Lönsamheten och produktiviteten ökar.
Alla kan träna sig till att bli en bra ledare. I grunden handlar det om att skapa relationer som utvecklar.
Tack #metoo och alla kvinnor som satt igång denna nödvändiga rörelse.
Trygga människor växer rädda människor krymper.
Vad tycker du? Kommentera gärna!

När stressen slog till behövde jag hjälp med att prioritera.

 Coachen satte sig tungt i stolen och sa – det är är omöjligt. Han hjälpte mig att sätta ord på vad jag hade känt. Jag blev lättat och kunde hitta vägar framåt genom att prioritera och göra förändringar. Stressnivån sjönk.

Jag kom rusande till coachens samtalsrum. Satte mig i stolen och försökte fokusera på att vara där och då. Coachen ställde sig vid whiteboarden. Jag berättade vad jag hade ansvar för. Han ritade cirklar och fyllde dem med innehåll och drog linjer som visade sambanden. Han ställde frågor och jag förklarade. När bilden var färdig och visade hur mycket jag hade ansvar för sätter sig coachen tungt i sin stol och säger –det är omöjligt. Han frågade mig –går det att ha koll på allt detta? Jag tog ett djup andetag och sa –nej det går inte. Det kändes som att jag lättade i min stol. Coachen såg vad jag hade känt. Nästa steg var att prioritera och släppa kontrollen över vissa delar.

Tvivlade ibland på om jag skulle klara av uppdraget

Bostadspolitisk debatt i september 2015.

Jag jobbade som statssekreterare på näringsdepartementet och hade börjat att fundera på om jag verkligen skulle klara uppdraget. Kroppen började säga ifrån, hjärtat rusade allt för ofta och jag fick ont i bröstet. Jag började bli orolig och gick till min läkare. Mina tankar vandrade ofta mot mina brister och förstorade upp dem mer och mer. Jag upplevde att jag borde ta för mig mer och driva processer ännu starkare. Nu kan jag ärligt inrymma att vissa dagar var jag beredd på att be att få bli entledigad från uppdraget.

Samtidigt fick jag positiv respons från min chef och från flera av mina kollegor. Den positiva feedbacken och en stor ansvarskänsla var det som höll mig kvar. Min läkare konstaterade att jag inte var akut sjuk. Han uppmanade mig att göra förändringar för att få ner stressnivån för att den kunde skada mig på längre sikt. Jag började träna och skaffade mig en coach.

Erfaren Coach

Det visade sig att coachen jag fick tillgång till hade stor erfarenhet av att coacha chefer på hög nivå. VD:ar i större bolag var en del av hans kundkretsen. För mig kändes det tryggt att coachen hade erfarenheten och förståelsen av hur det är att vara chef på hög nivå. Det coachen däremot inte hade erfarenhet av var hur komplicerat ledarskap är när man är statssekreterare. Via mig fick han den den kunskapen.

Jag fick stor nytta av min coach som sakta ledde mig fram till en större medvetenhet om min situation och vad jag borde göra för att förändra den. Han bidrog till att min stressnivå sjönk. Han stöttade mig i att ta beslut som ledde till att göra förändringar som gjorde att jag trivdes bättre på jobbet och i livet. Jag hade fått kontroll över min situation igen. Sen avgick min minister och jag var tvingad att avgå men det är en helt annan historia.

Nu coachar jag andra

Nu är jag diplomerad coach. Mitt mål är att coacha chefer och ledare. Vara partner på vägen till ett hållbart arbetsliv och allra helst ett hållbart liv. Jag vet av erfarenhet att de mest komplicerade situationerna går att förändra. Att få tillgång till en kvalificerad och erfaren coach var det som hjälpte mig. I efterhand så vet jag att jag skulle ha skaffat mig en coach tidigare.

 

 

Din coach på nätet på 76 sekunder!

Vi gör det på nätet! Se filmen!

Idag gör vi det mesta via internet. Går till doktorn, handlar, letar information, spelar och förnöjer oss, skapar kontakter för att nämna en bråkdel vad vi använder nätet till.

En fördelen är att vi är oberoende av plats. Det vi behöver är en bra uppkoppling, en dator, platta eller mobil.

Vi slipper transporter, det är klimatsmart och hållbart.  Vi spar på vår tid – coachning via nätet är effektivt.

Jag har ett mötesrum på nätet där vi kan ses!

Har du 76 sekunder över?  Se filmen.

Ta kontakt för mer information.

Över 70 procent behöver en coach – de vill att arbetsgivaren ska betala!

För någon vecka sedan hade jag en enkät om coachning. Här är resultatet i korthet.

Vad är Coachning?

De flesta visste vad coachning är för något men ca 25 procent behöver mer kunskap eller har en vag aning om vad coachning innebär. Min tolkning är att det kan behövas mer kunskap om coachning och att det leder klienten till förändring.

Vad får det kosta?

Några frågor handlade om kostnaden för coachning. Vad man tror det kostar och vad man är bredd att betala. Över 50 procent tror att coachning kostar mellan 800 – 1200 kr pr timma. Ingen var beredd att betala den kostnaden ur egen ficka. Under 800 kr pr timma var ok för ca 30 procent. Över 55 procent tyckte att arbetsgivaren ska betala. Tolkningen utifrån detta är att om det ska gå att leva på att vara professionell coach så behöver man främst ha arbetsgivare som kunder. De anställd vill ha coach.

Utbildade coacher?

På frågan om det är viktigt att coachen är utbildad svarade alla, ja det är viktigt.  Över 80 procent tycker att det var bra om coachen också hade annan erfarenhet och kunskap. Min tolkning är att jag är helt rätt ute. Jag är diplomerad coach och har en hel del erfarenhet och kunskap med mig som kan hjälpa till i coachningssamtalen och i förändringsarbete. Tyvärr finns det lite för många som kallar sig coacher som inte har utbildning eller som via en branschorganisation kontinuerligt vidareutbildar sig och strävar efter nya certifieringar.

Coachning via nätet?

Den sista frågan handlade om coachning via nätet.  40 procent tyckte att det är en bra ide. Strax över 25 procent tyckte att det är bättre att träffa coachen personligt. 30 procent var tveksamma men skulle gärna vilja pröva. Flera skrev kommentarer om att det skulle vara bra med en blandning både träffas personligt och på nätet. Eftersom jag bygger upp min coachningsverksamhet via nätet var det här ett bra resultat. 70 procent kan tänka sig coachning via nätet även om några av dessa var tveksamma men ville pröva.

Även om jag inte kan dra några direkt vetenskapliga slutsatser av enkäten gav den mig värdefulla fingervisningar till mitt fortsatta uppbyggnad av verksamheten.

Tack till dig som deltog!

 

Effektiva möten vill vi ha, eller?

Idag fick jag anledning till att fundera på hur man skapar effektiva möten och hur man förändrar en möteskultur från lite väl långa möten till möten som levererar det som man förväntar sig. Googlar man runt hittar man en hel del bra kunskap om vad som skapar effektiva möten och olika metoder man kan använda.

Själv har jag under flera år som chef jobbat med korta och effektiva möten. Väl förberedda, en tydlig agenda som all känner till och tidssatta möten som slutar när man har bestämt att det ska sluta. Under mina år som kanslichef i Stockholms stadshus så fick jag ett höj och sänkbara mötesbord. Fick en del undrade kommentarer när jag beställde ett sådant mötesbord. Men att ha ett möte stående gör att hjärnan fungerar bättre och alla som deltar i mötet är aktiva.

Det är viktigt att målet inte främst är att ha korta möten men att mötena ska leverera det som är tänkt. Ibland är det befogat med långa möten speciellt om man skapar en kreativ process eller liknande.

Ska sammanställa en checklista som jag kan ha till hands nästa gång jag får anledning att prata om effektiva möten.

Utveckla för hållbarhet handlar också om att värdesätta och vara varsam om varandras tid. Att frigöra tid för annat än att sitta av möten är ju mångas dröm. Den drömmen går att uppfylla med lite jobb och uthållighet så kan möteskulturer förändras.

Hittade en tänkvärd bild när jag googlade runt. Upphovsrättshavaren var okänd så jag delar den med er!  🙂

Marknadsföring en utmaning!

Har nu haft min firma i lite över en månad. Tiden rullar på och jag har en del coachningsjobb. Känns riktigt roligt. Men jag skulle kunna ha mer och min ide är att kunna coacha främst via nätet (Skype) eller telefon är en utmaning jag försöker att lösa.

Har idag skapat firmans Facebooksida. Tänker mig att via kan kan jag nog nå människor som vill ha och behöver en personlig coach via nätet!

Skrev följande text! Den är kanske blev lite lång. Får jobba vidare med den.

Ge mig gärna respons på den texten. Kanske du också har tips på hur och i vilka kanaler jag ska hitta mina kunder?

Kan man ha en personlig Coach på nätet? Ja det kan man!

Själv brukar jag ställa mig frågan om det inte skulle vara bra med en PT (personlig tränare). En person som ser mig och som har kunskap att ta mig dit jag vill komma i min träning. En person som under en timma enbart har fokus just på mig!

En personlig coach är ungefär detsamma. En person som är kunnig i hur man via en pedagogisk samtalsmetod hjälper till att ta klienten dit hen vill komma. Hjälper till att kartlägga utmaningarna, använder metoder för att vidga perspektiven för att sen hjälpa klienten att formulera sin handlingsplan som gemensamt följs upp i kommande samtal. 

Den professionella coachen behöver inte vara expert på din utmaning. Det är du som har kunskapen. Coachen hjälper till med verktygen och förändringsprocessen. Ungefär som den personliga tränaren. För hur jag än vänder mig så är det jag själv som måste träna för att jag ska se resultat!

Jag coachar via Skype (och telefon).
Bra både för dig, för mig och för klimatet! Vi spar både tid och resor! Dessutom kan du bo var som helst på denna glob bara du har en internetuppkoppling!

Jag coachar också vid personlig träff om du skulle föredra det (om du inte bor för långt från Stockholm 🙂.

Processen för att komma igång

1. Vi gör en coachningsöverenskommelse som är konfidentiell. Innehåller bland annat hur coachningen ska ske och vilka mål du/ni vill nå.

2. Vi planerar för regelbundna samtal. Enstaka tillfällen, kvartalsabonnemang på fri coachning under tre månader, eller i någon annan form vi kommer överens om.

3. Vi gör avstämningar under processen för att säkerställa att det går i rätt riktning och i rätt takt.

4. Avslutas med en utvärdering av vad du/ni lärt, gjort och fått för effekt av coachningen.

Jag förbinder mig till tystnadsplikt både under och efter coachningen.

Är du en privatperson, chef, ledare eller någon annan med utmaningar som du behöver coachning för att lösa? Jag blir gärna din personliga coach!

Ta kontakt för prisförslag. Jobbar du med att utveckla för hållbarhet så ger jag dig rabatt!