När stressen slog till behövde jag hjälp med att prioritera.

 Coachen satte sig tungt i stolen och sa – det är är omöjligt. Han hjälpte mig att sätta ord på vad jag hade känt. Jag blev lättat och kunde hitta vägar framåt genom att prioritera och göra förändringar. Stressnivån sjönk.

Jag kom rusande till coachens samtalsrum. Satte mig i stolen och försökte fokusera på att vara där och då. Coachen ställde sig vid whiteboarden. Jag berättade vad jag hade ansvar för. Han ritade cirklar och fyllde dem med innehåll och drog linjer som visade sambanden. Han ställde frågor och jag förklarade. När bilden var färdig och visade hur mycket jag hade ansvar för sätter sig coachen tungt i sin stol och säger –det är omöjligt. Han frågade mig –går det att ha koll på allt detta? Jag tog ett djup andetag och sa –nej det går inte. Det kändes som att jag lättade i min stol. Coachen såg vad jag hade känt. Nästa steg var att prioritera och släppa kontrollen över vissa delar.

Tvivlade ibland på om jag skulle klara av uppdraget

Bostadspolitisk debatt i september 2015.

Jag jobbade som statssekreterare på näringsdepartementet och hade börjat att fundera på om jag verkligen skulle klara uppdraget. Kroppen började säga ifrån, hjärtat rusade allt för ofta och jag fick ont i bröstet. Jag började bli orolig och gick till min läkare. Mina tankar vandrade ofta mot mina brister och förstorade upp dem mer och mer. Jag upplevde att jag borde ta för mig mer och driva processer ännu starkare. Nu kan jag ärligt inrymma att vissa dagar var jag beredd på att be att få bli entledigad från uppdraget.

Samtidigt fick jag positiv respons från min chef och från flera av mina kollegor. Den positiva feedbacken och en stor ansvarskänsla var det som höll mig kvar. Min läkare konstaterade att jag inte var akut sjuk. Han uppmanade mig att göra förändringar för att få ner stressnivån för att den kunde skada mig på längre sikt. Jag började träna och skaffade mig en coach.

Erfaren Coach

Det visade sig att coachen jag fick tillgång till hade stor erfarenhet av att coacha chefer på hög nivå. VD:ar i större bolag var en del av hans kundkretsen. För mig kändes det tryggt att coachen hade erfarenheten och förståelsen av hur det är att vara chef på hög nivå. Det coachen däremot inte hade erfarenhet av var hur komplicerat ledarskap är när man är statssekreterare. Via mig fick han den den kunskapen.

Jag fick stor nytta av min coach som sakta ledde mig fram till en större medvetenhet om min situation och vad jag borde göra för att förändra den. Han bidrog till att min stressnivå sjönk. Han stöttade mig i att ta beslut som ledde till att göra förändringar som gjorde att jag trivdes bättre på jobbet och i livet. Jag hade fått kontroll över min situation igen. Sen avgick min minister och jag var tvingad att avgå men det är en helt annan historia.

Nu coachar jag andra

Nu är jag diplomerad coach. Mitt mål är att coacha chefer och ledare. Vara partner på vägen till ett hållbart arbetsliv och allra helst ett hållbart liv. Jag vet av erfarenhet att de mest komplicerade situationerna går att förändra. Att få tillgång till en kvalificerad och erfaren coach var det som hjälpte mig. I efterhand så vet jag att jag skulle ha skaffat mig en coach tidigare.

 

 

Din coach på nätet på 76 sekunder!

Vi gör det på nätet! Se filmen!

Idag gör vi det mesta via internet. Går till doktorn, handlar, letar information, spelar och förnöjer oss, skapar kontakter för att nämna en bråkdel vad vi använder nätet till.

En fördelen är att vi är oberoende av plats. Det vi behöver är en bra uppkoppling, en dator, platta eller mobil.

Vi slipper transporter, det är klimatsmart och hållbart.  Vi spar på vår tid – coachning via nätet är effektivt.

Jag har ett mötesrum på nätet där vi kan ses!

Har du 76 sekunder över?  Se filmen.

Ta kontakt för mer information.

Över 70 procent behöver en coach – de vill att arbetsgivaren ska betala!

För någon vecka sedan hade jag en enkät om coachning. Här är resultatet i korthet.

Vad är Coachning?

De flesta visste vad coachning är för något men ca 25 procent behöver mer kunskap eller har en vag aning om vad coachning innebär. Min tolkning är att det kan behövas mer kunskap om coachning och att det leder klienten till förändring.

Vad får det kosta?

Några frågor handlade om kostnaden för coachning. Vad man tror det kostar och vad man är bredd att betala. Över 50 procent tror att coachning kostar mellan 800 – 1200 kr pr timma. Ingen var beredd att betala den kostnaden ur egen ficka. Under 800 kr pr timma var ok för ca 30 procent. Över 55 procent tyckte att arbetsgivaren ska betala. Tolkningen utifrån detta är att om det ska gå att leva på att vara professionell coach så behöver man främst ha arbetsgivare som kunder. De anställd vill ha coach.

Utbildade coacher?

På frågan om det är viktigt att coachen är utbildad svarade alla, ja det är viktigt.  Över 80 procent tycker att det var bra om coachen också hade annan erfarenhet och kunskap. Min tolkning är att jag är helt rätt ute. Jag är diplomerad coach och har en hel del erfarenhet och kunskap med mig som kan hjälpa till i coachningssamtalen och i förändringsarbete. Tyvärr finns det lite för många som kallar sig coacher som inte har utbildning eller som via en branschorganisation kontinuerligt vidareutbildar sig och strävar efter nya certifieringar.

Coachning via nätet?

Den sista frågan handlade om coachning via nätet.  40 procent tyckte att det är en bra ide. Strax över 25 procent tyckte att det är bättre att träffa coachen personligt. 30 procent var tveksamma men skulle gärna vilja pröva. Flera skrev kommentarer om att det skulle vara bra med en blandning både träffas personligt och på nätet. Eftersom jag bygger upp min coachningsverksamhet via nätet var det här ett bra resultat. 70 procent kan tänka sig coachning via nätet även om några av dessa var tveksamma men ville pröva.

Även om jag inte kan dra några direkt vetenskapliga slutsatser av enkäten gav den mig värdefulla fingervisningar till mitt fortsatta uppbyggnad av verksamheten.

Tack till dig som deltog!

 

Effektiva möten vill vi ha, eller?

Idag fick jag anledning till att fundera på hur man skapar effektiva möten och hur man förändrar en möteskultur från lite väl långa möten till möten som levererar det som man förväntar sig. Googlar man runt hittar man en hel del bra kunskap om vad som skapar effektiva möten och olika metoder man kan använda.

Själv har jag under flera år som chef jobbat med korta och effektiva möten. Väl förberedda, en tydlig agenda som all känner till och tidssatta möten som slutar när man har bestämt att det ska sluta. Under mina år som kanslichef i Stockholms stadshus så fick jag ett höj och sänkbara mötesbord. Fick en del undrade kommentarer när jag beställde ett sådant mötesbord. Men att ha ett möte stående gör att hjärnan fungerar bättre och alla som deltar i mötet är aktiva.

Det är viktigt att målet inte främst är att ha korta möten men att mötena ska leverera det som är tänkt. Ibland är det befogat med långa möten speciellt om man skapar en kreativ process eller liknande.

Ska sammanställa en checklista som jag kan ha till hands nästa gång jag får anledning att prata om effektiva möten.

Utveckla för hållbarhet handlar också om att värdesätta och vara varsam om varandras tid. Att frigöra tid för annat än att sitta av möten är ju mångas dröm. Den drömmen går att uppfylla med lite jobb och uthållighet så kan möteskulturer förändras.

Hittade en tänkvärd bild när jag googlade runt. Upphovsrättshavaren var okänd så jag delar den med er!  🙂

Marknadsföring en utmaning!

Har nu haft min firma i lite över en månad. Tiden rullar på och jag har en del coachningsjobb. Känns riktigt roligt. Men jag skulle kunna ha mer och min ide är att kunna coacha främst via nätet (Skype) eller telefon är en utmaning jag försöker att lösa.

Har idag skapat firmans Facebooksida. Tänker mig att via kan kan jag nog nå människor som vill ha och behöver en personlig coach via nätet!

Skrev följande text! Den är kanske blev lite lång. Får jobba vidare med den.

Ge mig gärna respons på den texten. Kanske du också har tips på hur och i vilka kanaler jag ska hitta mina kunder?

Kan man ha en personlig Coach på nätet? Ja det kan man!

Själv brukar jag ställa mig frågan om det inte skulle vara bra med en PT (personlig tränare). En person som ser mig och som har kunskap att ta mig dit jag vill komma i min träning. En person som under en timma enbart har fokus just på mig!

En personlig coach är ungefär detsamma. En person som är kunnig i hur man via en pedagogisk samtalsmetod hjälper till att ta klienten dit hen vill komma. Hjälper till att kartlägga utmaningarna, använder metoder för att vidga perspektiven för att sen hjälpa klienten att formulera sin handlingsplan som gemensamt följs upp i kommande samtal. 

Den professionella coachen behöver inte vara expert på din utmaning. Det är du som har kunskapen. Coachen hjälper till med verktygen och förändringsprocessen. Ungefär som den personliga tränaren. För hur jag än vänder mig så är det jag själv som måste träna för att jag ska se resultat!

Jag coachar via Skype (och telefon).
Bra både för dig, för mig och för klimatet! Vi spar både tid och resor! Dessutom kan du bo var som helst på denna glob bara du har en internetuppkoppling!

Jag coachar också vid personlig träff om du skulle föredra det (om du inte bor för långt från Stockholm 🙂.

Processen för att komma igång

1. Vi gör en coachningsöverenskommelse som är konfidentiell. Innehåller bland annat hur coachningen ska ske och vilka mål du/ni vill nå.

2. Vi planerar för regelbundna samtal. Enstaka tillfällen, kvartalsabonnemang på fri coachning under tre månader, eller i någon annan form vi kommer överens om.

3. Vi gör avstämningar under processen för att säkerställa att det går i rätt riktning och i rätt takt.

4. Avslutas med en utvärdering av vad du/ni lärt, gjort och fått för effekt av coachningen.

Jag förbinder mig till tystnadsplikt både under och efter coachningen.

Är du en privatperson, chef, ledare eller någon annan med utmaningar som du behöver coachning för att lösa? Jag blir gärna din personliga coach!

Ta kontakt för prisförslag. Jobbar du med att utveckla för hållbarhet så ger jag dig rabatt!