Coachnings historia

Här finns en kort historiebeskrivning av coachningen framväxt.

Coachning är inte något nytt påfund. Coach är engelska och betyder galavagn eller turistbuss. Började att användas på 1500-talet. ”Coach” en metafor för någon som transporterar människor till en önskad plats.

Det sägs att Sokrates var den förste coachen då han vandrade på Atens gator och frågade och utmanade människor med en önskan om verkliga insikter. Men redan ca 3000 f.Kr finns det att läsa, i den äldst bevarade skriften, goda råd om hur man kommunicerar på ett effektivt sätt. PÅ 1970-talet gavs de första coachningsböckerna ut i USA. Coachning i lite olika varianter har utvecklats inom idrotten. Det visade sig att coachning som användes inom idrotten också blev en succé inom näringslivet.

På 80-talet klev coachning in i det amerikanska näringslivet. Det var terapeuter, idrottscoacher, och konsulter som arbetade med utveckling av individer och organisationer som användes som coacher i näringslivet. En tidigare finansiell rådgivare Thomas J. Leonard upptäckte att hans finansiella klienter i själva verket behövde hjälp med ”livsplanering”. Leonard utvecklade coachningsverktyg och 1992 statade han Coach University. En annan skola, Training Institute, startade i San Rafael ungefär samtidigt. Den hade sitt ursprung mer i personlig utveckling, psykologi och skådespelarutbildning. Metoden och redskap som grundarna utvecklade kallas för Co-Active Coachning.

Den första coachningskonferensen i Europa ägde rum i oktober 1998. I början av 2000-talet började högskolor erbjuda kurser i coachning på kandidatnivå. I Storbritannien inrättades en psykologisk specialgrupp 2003/2004 som utvecklar coachning utifrån psykologiska teorier. De har sedan utvecklat ett samarbete med Australien.

I näringslivet blir det allt mer vanligt att erbjuda företagsinterna program där ledare tränas upp i en coachande ledarstil. Det blir också vanligare att coachning erbjuds i samband med ledarskapsutveckling och till enskilda medarbetare som önskar egen utveckling.

Coachning har en historia.

Om mig.

Vem kan ha nytta av mig som coach?

Så här kan vi samarbeta.