Om mig

Att stötta människor till att växa och utvecklas har alltid varit något jag brinner för

Som coach och konsult är jag en professionell sparringpartner. Många ledare/chefer inom näringsliv, offentlig verksamhet och ideal sektor kan behöva en coach för att komma vidare mot sina och verksamhetens mål.

Grupper i utveckling och konflikthantering jobbar jag gärna med.

Coachande förhållningssätt utvecklar människor. Något jag brinner för och själv använde som chef.

Som tidigare statssekreterare har jag erfarenhet av hur det är att leda en mångfacetterad och komplicerad verksamhet. Vilka möjligheter och utmaningar som finns i rollen som toppchef.

Som professionell coach och konsult är det  egna erfarenheter kopplat till kunskap om ledarskap , organisationsutveckling, förändringsarbete och mjuka faktorer för utveckling som är min styrka.

Exempel på uppdrag

Coachning:

  • Chef NGO
  • Politisk ledare
  • Privatpersoner , karriärcoachning, livscoachning
  • Entreprenör verksamhetsutveckling

Gruppcoachning

Konflikthantering i grupp

Bakgrund:

Har varit statssekreterare på Näringsdepartementet, (bostad, stadsutveckling och IT- politik), chef för RFSUs nationella verksamhet, kanslichef för Miljöpartiet i Stockholms stadshuset, politisk sakkunnig i Finansdepartementet och kommunalråd i Östersund. Jobbat under flera år som socialarbetare i Jämtland och i Norge.

Diplomerad coach. Utbildad enligt riktlinjer för ICF, International Coach Federation, en världsomspännande professionell branschorganisation för coacher. Utbildad till socionom.

 

 

 

 

Viktiga värderingar: 

  • Långsiktig hållbarhet
  • Jämställdhet
  • Mänskliga rättigheter inklusive HBTQ
  • Mångfald
  • Hållbart arbetsliv och ledarskap 

Läs mitt CV