Coaching – individuellt – grupp – på nätet eller på plats

Coachning är en kraftfull pedagogisk samtalsmetod som hjälper till att fokusera på utmaningar, finna nya perspektiv, hitta lösningar, planera och utföra konkreta handlingar så att den önskade förändringen verkligen sker.

Nedan några exempel på coachningstjänster.

Coachning individuellt

Syftet med coachningen är att fokusera på dina utmaningar och hitta vägar till den förändring som du vill åstadkomma.

 Coachning för ledare

Syftet är att fokuserar på dig som ledare och de utmaningar som du har i ledarskapet.

Coachning och handledning i ledarskap med coachande förhållningssätt

Syftet är att förutom coachning också få handledning för att bli tryggare i ditt ledarskap utifrån ett coachande förhållningssätt.
Samtalen kommer att vara en mix av coachande samtal och rådgivning/handledning i ledarskap med coachande förhållningssätt.

Gruppcoachning

Syftet är att  coacha gruppen mot det syfte som kunden/gruppen har satt upp med coachningen. Et bra sätt att sätta upp gemensamma mål och planer hur ni ska nå dessa gemensamt. Gruppcoachning via nätet går att ordna via en webinartjänst.

Coaching och promenad (i Stockholmsområdet)

En uppfriskande promenad och samtidigt hitta lösningar på dina utmaningar.

Vi vet att det är lättare att tänka och prata om lite svårare utmaningar under en promenad.

Coachning fungerar utmärkt som samtalsmetod under en promenad.

Coachning är inte terapi, behandling eller handledning.

Det grundläggande är att jag som coach leder dig i din takt genom en process som ger den förändring som du önskar. Coachning är en pedagogisk samtalsmetod. Det är viktigt att skilja på vad som är coachning och vad som är terapi och behandling. Behöver du något annat än coachning så hänvisar jag dig gärna till rätt expertis.

Jag coachar helst via nätet.

Coachning via nätet ger både coachningsklienten och mig som coach frihet och effektivitet. Dessutom är det klimatsmart.

Vi är inte platsberoende (med en bra nätuppkoppling räcker det med en Ipad eller mobil för att få kontakt).

 Processen för att komma igång

  1. Vi gör en coachningsöverenskommelse som är konfidentiell. Innehåller bland annat hur coachningen ska ske och vilka mål du/ni vill nå.
  2. Vi planerar för regelbundna samtal. Kvartalsabonnemang på coachning under tre månader, eller i någon annan form vi kommer överens om.
  3. Vi gör avstämningar under processen för att säkerställa att det går i rätt riktning och i rätt takt.
  4. Avslutas med en utvärdering av vad du/ni lärt, gjort och fått för effekt av coachningen.

Boka tid för en konsultation

Ta kontakt för ett första samtal( kostnadsfritt). Hur kan jag hjälpa just dig? Är coachning något som passar dig/er.

Jag lämnar sedan ett prisförslag.