Hur håller man som ledare under tid?

Frågan i rubriken är det många som ställer sig. Det forskas och skrivs massor av böcker och artiklar. En hel del människor jobbar dagligen med att stötta människor och organisationer med ledarskapsutveckling. De sista åren har jag dykt ner i en del av den vetenskapsbaserade kunskapen som finns. Jag har även tittat på mer tveksam kunskap om ledarskap. Det finns en hel del kreativa människor som tror stenhårt på "sin ledarskapsmodel" och som lyckas att få andra att tro på just den modellen. 
 
Även åren jag var chef och ledare läste jag en hel del böcker, artiklar, kollade TED-talks samt gick en del korta och längre kurser ( UGL var nog den som utvecklade mig mest). I efterhand inser jag att många gånger försökte jag tillfredsställa omgivningens syn ledarskap. Det innebar ibland att jag försökte att vara den ledare jag själv inte var.  Att spela en roll som ledare går inte i längden. Att fylla andras krav (ofta otydliga) går inte och kan vara en av orsakerna till att man springer mot den berömde väggen. Villkoren för ledarskapet och arbetslivet förändras snabbt i den globaliserade värld med digitaliseringen som en av motorerna. Vad behöver ledare rusta sig med för att kunna bidra i en förändrad värld?    
 
Självmedvetenhet, fysiskt aktivitet och mindfulness är tre centrala begrepp för att hålla som ledare. Neurovetenskap och ny forskning på hjärnans funktioner ger oss värdefull kunskap om vad vi behöver för att fungera och må bra. Kunskapen om att "det går att lära en gammal hund att sitta" har öppnat många möjligheter när det gäller syn på utveckling av ledarskap och team. 
 
Självmedvetenhet handlar om att vara medveten om egna förmågor, vad som är ens styrkor och vad man behöver träna på för att bli genuin som person och ledare. Helt enkel lära känna sig själv, bli tryggare så att man kan läsa sin omgivning och agera medvetet. 
 
Traditionellt ledarskap handlade om att skapa strukturer och ha en stor kunskap om verksamhetsområdet man leder. Men det räcker sällan. Förutom trygghet i form av strukturer behövs det självmedvetenhet på det känslomässiga och sociala planet både hos ledare och medarbetare. Emotionell intelligens eller EQ som vi enklare benämner det är förmågor vi utvecklar under hela livet. EQ kan man mäta och förmågorna kan utvecklas. 
Några förmågor kan vara viktigare än andra i ledarskapet. Sådana är självkänsla, optimism, empati, sociala relationer och stresstolerans förutom självhävdelse. Det finns flera verktyg att mäta EQ med. Det jag använder heter EQi 2.0. 
 
Via coachning kan man öka sin självmedvetenhet samtidigt som man hittar lösningar på utmaningar man har i den dagliga verksamheten. Coachning med EQ som grund är en metod för att öka och träna sin emotionella intelligens. 
 
Fysisk aktivitet har vi alltid vetat att det är bra. Det nerovetenskapen har lärt oss är hur viktig det är för hjärnans utveckling och återhämtning. Att få upp pulsen några gånger i veckan gör att vi tar hand om både fysiken och hjärnan. För ledare som många gånger hanterar komplexa situationer är det en nödvändighet. Tyvärr är det nog fler, liksom jag gjorde i perioder, som prioriterar bort träningen, löprundan eller den snabba promenaden för att man har för mycket att göra. Hjärnan är lat och gör oss gärna lata. Det gäller att ta kommandot och ge sig ut och öka pulsen. Här kan en coach vara den som stöttar i att få till en bra vana.
 
Mindfulness har många förknippat med newages och flumighet. Jag inkluderar mig i den skaran. Men när jag äntligen har tittat närmare på mindfulness, liksom positiv psykologi, visar det sig att det idag finns forskning som tydligt visar vilka positiva effekter som regelbunden meditation gör för våra hjärnor och vårt välbefinnande. Fler och fler som har behov av att ha en flexibel hjärna för att klara sina komplexa ledaruppgifter utövar mindfullness regelbundet. Det handlar om att träna sig att vara i nuet, ge hjärnan den omsorg den behöver för att fungera på bästa sätt. Mitt nästa steg är att gräva djupare i kunskapen om mindfulness både för att ta hand om min egen hjärna och kunna stötta andra.
 
Svar på rubrikens fråga är att hålla som ledare under en längre tid handlar det om att ständigt lära sig mer om sig själv, vara villig till att träna nya förmågor, vara fysiskt aktiv några gånger i veckan och praktisera mindfulness.
 
Egentligen inte så komplicerat, eller hur! 
 
PS. Inlägget är inspirerat av blad annat "Coaching the brain, Practical applications of neuroscience to coaching, Joseph O'Connor and Andrea Lages. DS.

Vi tar gärna emot dina synpunkter!

Hör av dig så tar vi ett samtal via webben eller telefon! 

Klicka här!
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.