Politik på jobbet - är det ok?

Hur påverkar de politiska valen dig på jobbet?

Snart är det val i Sverige. Media i alla dess former är fyllda av politik, debatter, analyser osv. Sista åren har det politiska tonläget blivit högre och debatten polariserad. De åsikter som för några år sedan inte torgfördes har nu blivit politisk korrekt att säga. 

Några arbetsgivare tycks ha försökt att förbjuda politik på arbetsplatsen. Om de har lyckats eller inte vet jag inte men jag tycker det är en farlig väg att gå. En sak är att inte tillåta rena politiska kampanjer men de politiska samtalen kommer alltid att finnas under luncher, på fikaraster också så vidare.

Vi måste komma ihåg att ha anställda som är engagerade i samhällets utveckling är en tillgång för verksamheten när snabba samhällsförändringar också kräver att kreativitet och engagemang hos alla på företagen eller i organisationen.

Att det kan uppkomma dilemman för arbetsgivare är helt klart.

Vad gör man om det finns anställda som har politiska åsikter som helt strider mot arbetsplatsens värdegrund? Vad gör man om anställda känner sig utsatta för att arbetskamrater torgför politiska åsikter?  Om organisationens/företagets värdegrund alla människors lika värde och det finns anställda som som sympatiserar med politiska åsikter som strider mot den värdegrunden. Då har man helt klart en utmaning att hantera.

 Några tips till dig som ledare:  

  • Ha tillräcklig nära kontakt med dina anställda så att du vet vad man pratar om och vad som händer på arbetsplatsen - skapa ett öppet och utvecklande klimat.
  • Ställ klargörande frågor och på allvar försök att förstå - det skapar ofta ett klimat som göra att man kan samtala och öppna upp för olika åsikter.
  • Var inte rädd för att markera åsikter som tydligt strider mot företagets/organisationens värdegrund - det skapar trygghet för andra anställda som kan känna sig utsatta.
  • Var uppmärksam på att det kan finnas anställda som drar sig tillbaka och inte använder hela sin potential om de känner sig utsatta - det kan till exempel vara invandrare, HBTQ personer, kvinnor, funktionsnedsatta. 
  • Ta hjälp av HR eller externt stöd om det känns svårt och motigt att själv hantera klimatet i gruppen.

 Jag är övertygad om att de flesta anställda vet ungefär var gränsen går för vad man uttrycker eller inte på sin arbetsplats. Var den går rent arbetsrättsligt har jag ingen specialkunskap om. 

Vi tar gärna emot dina synpunkter!

Hör av dig så tar vi ett samtal via webben eller telefon! 

Klicka här!
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.