Vad är EQ-i 2.0?

EQ-i 2.0 mäter emotionell och social kompetens. Det tar ca 15-20 minuter att göra mätningen via internet och kan göras på ett tiotal språk. 
 
Mätningen gör att du får kunskap om ditt aktuella EQ - dina styrkor, utmaningar och vilka obalanser som du kan jobba med. Den ger dig en grund till att vidareutveckla dina emotionella och sociala förmågor. Värdet av att använda sig av EQ-i 2.0 mäts i ökad effektivitet, högre produktivitet, ökad trivsel och ett ökat personligt välbefinnande. För verksamheten kan det också bidra till en minskad personomsättning.  
 
Hur kan EQ-i 2.0 användas? 
Den används i rekrytering och som en del i personlig- och ledarskapsutveckling. En så kallad 360 mätning kan göras för att ge ytterligare kunskaper om hur omgivningen uppfattar en ledares EQ förmågor. Det finns också möjlighet att göra EQ mätning på ett team. Det resultatet kan man sedan använda som bas för teamutveckling. 
   

Testet mäter fem huvudområden indelade i femton olika delskalor.

 • Självuppfattning - att förstå sina känslor
 • Självuttryck - att uttrycka sina känslor

 • Mellanmänskliga förmågor - att utveckla och upprätthålla relationer

 • Beslutsfattande - att vara medveten om sina känslor för att fatta bättre beslut

 • Stresshantering - att klara av utmaningar

 
De olika huvudområderna har följande delskalor. 
 • Självuppfattning:
  • självkänsla, självförverkligande, känslomedvetenhet. 
 • Självuttryck
  • känslouttryck, självhävdelse, självständighet.
 • Mellanmänskliga förmågor
  • sociala relationer, empati. sociala ansvar
 • Beslutsfattande: 
  • problemhantering, realism, impulskontroll
 • Stresshantering: 
  • flexibilitet, stresstolerans, optimism. 
Resultatet redovisas både skriftligt och muntligt?
Resultatet redovisas i en grafisk sammanställning som omfattar ett totalt EQ-värde, samt värden för de fem huvudområdena och de femton delskalorna. Feedback på resultatet ges muntligt av en utbildas certifierad person direkt till personen som har gjort testet och om det är överenskommet även till uppdragsgivaren.
 
Bygger på forskning
EQ-i 2.0 bygger på teoretisk och empirisk forskning vid Harvard University och University of Toronto sedan början av 1980-talet. EQ-i 2.0 har genomgått omfattande forskning och finns dokumenterat i en mängd forskningsrapporter. Testet är granskat av Buros Center for testing. Ett av de högst ansedda granskningsinstitutet i världen.
 
Läs mer:

EQ - hållbart ledarskap

Emotionell intelligens : Kandidata

Vill du veta mer om vad utveckling av EQ kan göra för dig och din verksamhet?

Jag finns några klick bort och tar gärna ett samtal med dig!

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.