Tjänster

Tjänster för din utveckling

Syftet och drivkraften med min verksamhet är att bidra till att stödja främst ledare, specialister till att jobba hållbart och bidra till en hållbar utveckling.    Utifrån detta utvecklas individanpassade utvecklingsprogram.   Grunden i alla program är coachning som pedagogisk metod blandat med utbildning och handledning i ledarskap. Delar av utbildningen kan ske via utbildningsmoduler.   EQ eller emotionell intelligens innehåller förmågor vi kan utveckla under hela livet. För ledare i en snabbt föränderlig tid är en av nycklarna till ett flexibelt ledarskap att de känslomässiga och sociala förmågorna är utvecklade.    Saknar du något program?  Hör av dig så skapar vi det tillsammans.

Läs mer
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.