Hållbart ledarskap - Vilket stöd kan chefen få?

 Gratis frukostwebinar! 

- Du fixar kaffet vi står för innehållet!

Du får strategier, exempel och verktyg för hållbara chefer med utgångspunkt från forskning.

Lyssna till hur du som chef kan få det stöd du behöver och reflektera över hur du själv hämtar kraft och får återhämtning i vårt accelererande samhälle.

Samtala och dela med dig av dina reflektioner om hur ledare kan bidra till hållbarhet.

Missa inte din plats!

Fredag den 7 december kl 7.30 - 9.00

00

Dagar

00

Timar

00

Minuter

00

Sekunder
Boka din plats NU - Gratis!

Det här kommer vi att prata om; 

  • Hur vi förhåller oss till samhällets utveckling som chefer/ ledare och medarbetare med utgångspunkt från att ledare är en riskgrupp för arbetsrelaterad ohälsa?
  • Hur hämtar vi stöd och återhämtning från oss själva och från andra inom organisationen och utanför?
  • Får chefer/ledare stöd från HR inom de områden där de verkligen behöver det utifrån sitt uppdrag och de utmaningar som finns med digitalisering och flexibel tid och plats när vi arbetar?
  • Vilken betydelse har den emotionella intelligensen för mitt ledarskap och varför ska jag utveckla den?
  • Helhetskommunikations arbete med att utveckla hållbara individer, grupper och organisationer med hjälp av verktyg och metoder för att mäta och skapa förutsättningar för resultat och välbefinnande.

Du får träffa!

 

Patrik Andersson, vd och ledarskapskonsult på Helhetskommunikation.

- Med hjälp av vår erfarenhet och våra verktyg kan vi se nuläget, stötta med rätt åtgärder och möjliggöra utveckling av motivation, energi, hälsa, trivsel och arbetsmiljö för individ, grupp och organisation.

- Vi skapar framgång, värdegemenskap och hållbarhetskultur som involverar medarbetare, ledning, kunder och andra intressenter, säger Patrik Andersson.

 

Helén Almroth, HR-expert med lång chefserfarenhet

- Dagens arbetsliv kan vara allt från styrt till gränslöst. Vi ställs inför nya utmaningar som digitalisering och flexibel tid och plats när vi arbetar. Vi behöver förhålla oss till vår samtid där tempot accelererar och vi behöver hänga med. Det innebär också att vårt behov av återhämtning är viktigare än någonsin, säger Helén Almroth, HR-expert med lång chefserfarenhet.

Greta Högberg, seniorkonsult HR och arbetsmiljöcoach.

- Fokus och utgångspunkt för seminariet är arbetsmiljöföreskriften om “Organisatorisk och social arbetsmiljö” och de stora krav som ställs på chefer att arbeta förebyggande för ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Det kommer hela tiden rapporter om att chefer också är en riskgrupp för arbetsrelaterad ohälsa. Spelar HR alltid på samma plan som chefen och får chefen det stöd hen behöver, säger Greta Högberg, seniorkonsult HR och arbetsmiljöcoach.

Conny Wahlström, ledarskapscoach och konsult med lång ledarerfarenhet.

ICF certifierad coach ACC och Certifierad EQ-i 2.0

- Min drivkraft är att stärka ledare i verksamheter som bidra till hållbarhet. Digitalisering och utmaningarna som klimatförändringarna för med sig kommer att kräva ledare som klarar att snabbt ställa om och förändra sina verksamheter.

Emotionell intelligens, EQ, är en av nycklarna som varje ledare och organisation kommer att ha stor nytta av. 

Arrangörer

Samarbete ger mervärde och styrka!

Close

50% Färdig

Skriv in ditt namn och e-post adress - 100 % Gratis!