GDPR

Dataskyddsförordningen som gäller för hela EU ger företagare skyldighet att redovisa hur vi tar hand om personuppgifter i verksamheten. 

Dessutom ska vi aktivt få ditt tillstånd till att använda dina personuppgifter.

Du ska vara trygg med att vi inte missbrukar dina personuppgifter och att vi inte behåller dem längre än nödvändigt.

Nedan har vi beskrivit hur vi hanterar dina personuppgifter. 

 

Så här behandlar vi personuppgifter i Wahlström Coach & Consultinngs verksamhet enligt GDPR.
 

Kunduppgifter

Vi har ett kundregister som innehåller namn, e-postadress, telefonnummer och i vissa fall arbetsplats och funktion samt vilken tjänst som kunden har erhållit eller förväntas vara intresserad av.
 
Kundregistret är kopplat till företagets hemsida i ett marknadsföringssystem. Systemet drivs via plattformen Kajabi. Uppgifterna är skyddade och för att nå dem krävs lösenord. 
 
Uppgifter som inte har använts de sista 12 månaderna tas bort.
 
Från och med den 25 maj 2018 inhämtas ett aktivit godkännande av ny kund eller potential kund innan personuppgifter sparas i kundregisteret. 
 

Nyhetsbrev

Vi sänder ut nyhetsbrev som innehåller kunskap och tankar om coachning, ledarskap, förändringsarbete , grupputveckling samt erbjudanden till kundlistan. De som får nyhetsbrevet kan med ett enkelt klick avregistrera sig. 
 

Coachningsklienter

Vi avtalar via en coachningsöverenskommelse hur WCC får använda kundens namn, adress, e postadress och telefonnummer.  
 
Coachningsavtal och överenskommelser förvaras digitalt lokalt i en dator med backup i ett moln. 
 
När det görs anteckningar i samband med coachningssessioner förvaras de digitalt. Anteckningarna tas bort när coachningsuppdraget är avslutat. Anteckningarna är enbart arbetsmaterial för coachen.   
 

Tidsbokning

Vid tidsbokning via Calendly lämnas namn, e postadress och telefonnummer. Uppgifterna försvinner från tidsbokningssystemet efter att den avtalade tiden har passerats. Uppgifterna sparas i en digital kalender som är kopplad till googlekalender. Uppgifterna är skyddade via lösenord. 
 

Fakturauppgifter

Vid fakturering skrivs kundens namn och i vissa fall postadress eller e-postadresser på fakturan. Kopior på fakturorna sparas minst i sju år utifrån bokföringslagen krav.
 
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.