Träna  Mindfulness -

medveten närvaro

Vad är mindfulness? 

Det finns flera olika tekniker och s√§tt att att tr√§na och praktisera mindfulness.¬†√Ąr utbildad och diplomerad till mindfulnessinstrukt√∂r.

Utbildningen var baserad på  Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR). Det är en beprövad metod utvecklad för att hjälpa människor att hantera stress, oro, och en rad hälsoproblem genom att använda mindfulness.

MBSR-programmet, som ursprungligen utvecklades av Dr. Jon Kabat-Zinn vid University of Massachusetts Medical School, kombinerar meditation och yoga för att främja medveten närvaro i nuet. Genom att lära sig att vara medvetet närvarande kan du börja observera dina tankar, känslor och kroppssensationer utan att döma dem, vilket hjälper till att bryta den automatiska reaktionscykeln som ofta förvärrar stress, smärta och lidande.

Att praktisera MBSR kan erbjuda dig följande fördelar:

 * Förbättrad stresshantering -

Lär dig tekniker för att hantera stress mer effektivt i ditt dagliga liv.

¬†* √Ėkat emotionellt v√§lbefinnande

- Genom att praktisera mindfulness kan du minska ångest och depression och öka känslor av lugn och välbefinnande.

 * Förstärkt självmedvetenhet

-  Mindfulness hjälper dig att bli mer medveten om dina tankar, känslor och reaktioner, vilket kan leda till djupare självkännedom och personlig tillväxt.

Erbjuder mindfulness-kurser, guidade meditationer, och ett urval av artiklar och blogginlägg för att fördjupa din förståelse för mindfulness och dess effekter på mental och fysisk hälsa.

Dessutom en gemenskap där du kan dela erfarenheter och få stöd från andra på deras mindfulness-resa inne i kurswebben.

Ta steget idag för ett mer medvetet och kontrollerat liv med mindre negativ stress.

√Ąr intresserad!

Fyll i namn och mail och vad du är intresserad av. Jag kontaktar dig så snart som det är möjligt .