Stärker ledare och organisationer!

Coachar och utbildar ledare och arbetsgrupper mot hållbarhet och sina mål. 

Coachar och utbildar främst via nätet och/eller på plats hos er. 

Tränade ledare hanterar utmaningar på ett utvecklande sätt.

Är du ledare, chef, teamledaren, förändringsledare VD, GS, GD, CEO, Ordförande eller din egen ledare. Då är detta något för dig! Läs vidare!

Utvecklingen sker fort. Teknikutveckling ger nya möjligheter, omställning till hållbarhet är en möjlighet och en nödvändighet, nya generationer kräver nya ledarstilar, samarbete och nätverksbyggande ger ledarutmaningar, självledarskap blir allt viktigare. Förutom att utveckla de mest grundläggande ledarkunskaperna behöver vi utveckla våra sociala och känslomässiga förmågorna, vårt EQ, för att kunna hantera de snabba förändringarna som råder idag. 

Inte helt ovanligt att utmaningar tar energi från relationer, fritid och tillfällen att återhämta sig. Du vet att det är dags att ta nya steg men skjuter på det. Helt naturlig mänsklig reaktion.

Mina erfarenheter säger att ledare är man inte född till det tränar man sig till.

En sparringpartner i form av en coach med ledarerfarenhet rekommenderas. Det hade jag själv som ledare. 

Som Din coach tränar och stöttar jag dig till att bli den ledare du vill vara.

Jag vet att det lönar sig!

Vi skräddarsyr det du behöver!

Tillsammans skapar vi programmet som tar dig/er till nästa nivå.

Personlig coach tränar dig!

Vad vill du uppnå? Bättre resultat? Mindre stress? Bättre relationer med omvärld och internt? 

Ingen föds till ledare. Ledarskap tränas via erfarenhet, kunskap och med stöd av andra. Coachning gör träningen fokuserad och effektiv.

Via Coachning hjälper vi dig att  fokusera och sortera utmaningarna, upptäcka nya perspektiv, hitta lösningar, planera och utföra konkreta handlingar. 

Coachning kan användas till att träna dina sociala och känslomässiga förmågor. Emotionell intelligens (EQ) blir allt viktigare för att klara alla relationer på ett bra sätt i en snabbt föränderlig värld. Genom att mäta din EQ får du en bas för att utveckling. 

Fler och fler ledare skaffar sig en coach som utvecklingspartner. 

Har du tänk på hur mycket bättre ni skulle ha det om stressen var mindre, du och teamet jobbade  effektivare och framför allt att du var tryggare i din ledarroll? 

Läs mer.

Kunskap och erfarenhet

Föreläser, inspirerar och handleder 

Kryddat lång egen ledarerfarenhet med färsk kunskap och forskning om ledarskap, utveckling, EQ och coachning är bland det bästa jag har gjort. Delar gärna med mig av kunskap och erfarenheter.

 

Fungerande arbetsgrupper

Arbetar med grupputveckling

Ledare har nycklarna till att skapa motivation och fungerande grupper.

När trivseln minskar och konflikterna ökar kan ledare behöva stöd och hjälp för att vända utvecklingen. 

Det handlar om värderingar, kommunikation, mål, konflikthantering kombinerat med självledarskap.

Vi hjälper till med att utveckla hållbara arbetsgrupper som jobbar mot samma målbild.

Förslag:

EQ och grupputveckling. Workshop med gruppen utifrån EQ förmågor.

Diversity Icebreaker - en workshop som hjälper till med att öka och förstå kommunikationen i gruppen. 

Feedback och coachande förhållningssätt - workshop för att lära och träna verktyg för att uppnå en fungerande och lärande gruppkultur.

Se mer under fliken Tjänster

 

Klimatcoachning - från oro till handling

Om du, liksom jag, är övertygad om att det krävs förändringar för att ta oss ur fossilberoendet. Har oro eller klimatångest som du inte riktigt vet vad du ska göra med? 

Läs mer här

 Hur? Vem? Varför?

Målet är att: Utveckla ledare, organisationer och företag till hållbarhet. Via nätet och till verklig förändring som håller över tid.

Coachar och utvecklar online

Som coach finns jag tillgänglig via nätet. Om du är på resa, jobbar hemma eller på arbetsplatsen kan du jobba med mig som din partner.

Jag använder Zoom eller någon kanal du tycker är bättre.

Tidseffektivt och Klimatsmart!

Boka ett förutsättningslöst samtal NU!

Conny Wahlström - ICF Certified Coach (ACC)

Lång egen erfarenhet av ledarskap kopplat till kunskap om, ledarskap, EQ och förändringsarbete samt certifierad coach är mina styrkor.

Bland annat tidigare statssekreterare – erfarenhet av hur det är att leda mångfacetterade och komplicerade verksamheter.

Läs mitt CV

Emotionell intelligens

Är certifierad i att använda EQ-i 2.0 och EQ 360.

Ett forskningsbaserat mätverktyg. Resultatet används som grund för coachning, ledarskapsutveckling och grupputveckling samt vid rekrytering av nya medarbetare.

Emotionell intelligens är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för att lyckas i arbetet, både för individen och för organisationen.

Individer som trivs, mår bra och verkar i en utvecklande organisation presterar helt enkelt bättre.

Läs mer här

Värdegrunden - Hållbarhet

De globala hållbarhetsmålen är en kompass i vår verksamhet.

Agenda 2030 kräver att vi alla drar vårt strå till stacken för att uppnå de 17 målen för hållbarhet. 

Läs mer om vad jag gör för att ta min del av ansvaret.

Vad gör din verksamhet för att bidra till Agenda 2030? 

Jag hjälper gärna till med er process för att bidra till Agenda 2030.

Coachning är ett partnerskap mellan klienten och coachen. Coachen håller i processen och stöttar upp med nya perspektiv. Klienten är den som gör jobbet för att utveckla sig och nå de mål som hen har satt upp.

Gör den här korta testen för att se hur motiverad du är till att starta din resa mot dina mål.

Hur coachningsbar är du?

Gör ett snabbt test!

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.