You don’t have to be sick to be better!

Coachen utvecklingspartner för ledare, grupper och verksamheter

Tränar du och dina medarbetare för framtiden?

Ledare möter utmaningar, i  verksamheten, i rollen som ledare, förändringsledare, projektledare, politiker, ordförande eller i vilken roll man nu har.

Utvecklingen sker fort. Teknikutveckling ger nya möjligheter, omställning till hållbarhet är en möjlighet och en nödvändighet, nya generationer kräver nya ledarstilar, samarbete och nätverksbyggande ger ledarutmaningar, självledarskap blir allt viktigare.

Inte helt ovanligt att utmaningar tar energi från relationer, fritid och tillfällen att återhämta sig. Du vet att det är dags att ta nya steg men skjuter på det. Helt naturlig mänsklig reaktion.

Lång erfarenhet som ledare i bland annat komplicerade politiska verksamheter säger att ledare är man inte det är något man tränar sig till att vara. En sparringpartner i form av en coach med ledarerfarenhet rekommenderats starkt. Det hade jag själv som ledare. Nu är det min tur att bli din coach! 

Coachning är en kraftfull pedagogisk samtalsmetod som hjälper till att fokusera på utmaningar, finna nya perspektiv, hitta lösningar, planera och utföra konkreta handlingar så att den önskade förändringen verkligen sker.

Möjligheter

Tillsammans skapar vi utvecklingsprogrammet som tar dig/er till nästa nivå. Tryggare ledare och grupper fungerar bättre. Kunskap och träning ger effekt som håller över tid!

Personlig tränare för ledare

Coachar främst ledare i olika roller, ledningsteam och arbetsgrupper 

Fler och fler ledare skaffar sig en coach som utvecklingspartner. 

Smarta ledare skaffar sig en ledarskapscoach.

Läs Q&A om Coachning.

Kunskap och erfarenhet

Föreläser, inspirerar och handleder 

Kryddat erfarenhet med färsk kunskap och forskning i fältet ledarskap, utveckling och coachning är bland det bästa jag har gjort. Delar gärna med mig.

Fungerande arbetsgrupper

Arbetar med grupputveckling

Ledare har nycklarna till att skapa motivation och fungerande grupper.

När trivseln minskar och konflikterna ökar kan ledare behöva stöd och hjälp för att vända utvecklingen. 

Hur, Vem och Varför?

Vårt mål är att: Utveckla ledare, människor, organisationer och företag som arbetar för hållbarhet. Gärna via nätet och verklig förändring som håller över tid.

Coachar och utvecklar online

Som coach finns jag tillgänglig via nätet. Om du är på resa, jobbar hemma eller på arbetsplatsen kan du jobba med mig som din partner.

Jag använder Zoom eller någon kanal du tycker är bättre.

Tidseffektivt och Klimatsmart!

Boka ett förutsättningslöst samtal NU!

Conny Wahlström ICF Certified Coach (ACC)

Erfarenhet av ledarskap kopplat till kunskap om coachning, ledarskap, förändringsarbete är min styrka.

Bland annat tidigare statssekreterare – erfarenhet av hur det är att leda  mångfacetterade och komplicerade verksamheter.

Läs mitt CV

Emotionell intelligens

Är certifierad i att använda EQ-i 2.0 och EQ 360.

Ett forskningsbaserat mätverktyg. Resultatet används som grund för coachning, ledarskapsutveckling och grupputveckling mm.

Emotionell intelligens är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för att lyckas i arbetet, både för individen och för organisationen. Individer som trivs, mår bra och verkar i en utvecklande organisation presterar helt enkelt bättre.

Läs mer här

Värdegrunden - Hållbarhet

De globala hållbarhetsmålen är en kompass i verksamheten.

Agenda 2030 kräver att vi alla drar vårt strå till stacken för att uppnå de 17 målen för hållbarhet. 

Är Du vår nästa utvecklingspartner?

Nyfiken på att veta mer? Att stötta någon till utveckling är det som driver oss!

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.