Förändringstider behöver tränade ledare!

Jag ger dig verktyg och stöttar dig i din utveckling.

Alla är vi ledare på ett eller annat sätt.

Att bidra till en hållbarare väld är mitt mål! 

Vad är ditt mål?

 

Vi lever i en osäker tid!

Jag erbjuder verktyg för du ska utvecklas och orka över tid att vara en del av utvecklingen till en hållbarare värld.

Som coach tränar och stöttar jag dig till att bli den ledare du vill vara. Oavsett om det är andra eller dig själv du leder. 

Utvecklingen sker fort. Teknikutveckling ger nya möjligheter och oro, omställning till hållbarhet är en möjlighet och en nödvändighet, klimatförändringarna är redan här och behöver bromsas!

Nya generationer kräver nya ledarstilar. Samarbete och nätverksbyggande ger ledarutmaningar, självledarskap blir allt viktigare.

Förutom att utveckla de mest grundläggande ledarkunskaperna behöver vi utveckla våra sociala och känslomässiga förmågorna, vårt EQ (emotionell intelligens), för att kunna hantera de snabba förändringarna som råder idag. Läs mer om EQ

Mindfulness har visat sig vara ett effektfullt verktyg för att stärka vår motståndskraft och minska vår stress. 

Inte helt ovanligt att utmaningar tar energi från relationer, fritid och tillfällen att återhämta sig. Du vet att det är dags att ta nya steg men skjuter på det. Helt naturlig mänsklig reaktion.

Jag hade en sparringpartner i form av en coach med ledarerfarenhet i en tid då jag behövde det som mest. Nu är jag den coachen som andra behöver.

Verksamhetens mål! Utveckla ledare, personer, organisationer och företag som vill bidra till hållbarhet.

Coachar online

Som coach finns jag tillgänglig via nätet. Om du är på resa, jobbar hemma eller på arbetsplatsen kan du jobba med mig som din partner.

Jag använder Zoom eller någon kanal du tycker är bättre.

Tidseffektivt och Klimatsmart!

 Läs mer om vad coachning som metod är

Boka förutsättningslöst samtal!

Conny Wahlström - Coach och mindfulnessinstruktör

Lång egen erfarenhet och kunskap om ledarskap, EQ och förändringsarbete.

Tidigare statssekreterare – erfarenhet av hur det är att leda mångfacetterade och komplicerade verksamheter är en erfarenhet jag bär med mig.

Aktiv i arbetet med att minska effekterna av klimatförändringarna, skapa hållbarhet. Både politiskt och i föreningslivet.

Min vision är att stötta andra till att hålla över tid för att bidra till ett hållbart samhälle. 

Mer om företaget läser du här

Läs mitt CV

Emotionell intelligens

 

 

 

 

Är certifierad i att använda EQ-i 2.0 och EQ 360.

Ett forskningsbaserat mätverktyg. Resultatet används som grund för coachning, ledarskapsutveckling och grupputveckling samt vid rekrytering av nya medarbetare.

Emotionell intelligens är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för att lyckas i arbetet, både för individen och för organisationen.

Individer som trivs, mår bra och verkar i en utvecklande organisation presterar helt enkelt bättre.

 

 

 

Läs mer här

Möjligheter - Klimatcoachning, Mindfulness, Ledarskapscoachning, coachning mot dina mål , EQ mäting och coachning med mer hittar du här!


Ett första samtal kostar inget. Det kan bli början på ett bra samarbete!

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.