Coachning är i metod för att skapa den utveckling du/ni vill ha. Vi har verktyg som tar dig vidare.

Utveckling på dina villkor utifrån dina behov!

Boka ett samtal - kanske jag blir din utvecklingspartner?

Hjälper till att utbilda och coacha för att främja en hållbar utveckling.

Utvecklar anpassade utvecklingsprogram. Individuella, team- grupputveckling samt på verksamhetsnivå. 
 
Grunden i alla program är coachning som pedagogisk metod blandat med utbildning och handledning i ledarskap. Delar av utbildningen kan ske via utbildningsmoduler mixat med coachning via nätet. Läs mer om Coachning här.
 
EQ eller emotionell intelligens innehåller förmågor vi kan utveckla under hela livet. För ledare i en snabbt föränderlig tid är en av nycklarna till ett flexibelt ledarskap att de känslomässiga och sociala förmågorna är utvecklade. Läs mer om EQ här.
 
Saknar du något program?  Hör av dig så skapar vi det tillsammans. 

Nytt!

Träna mindfulness - medveten närvaro

 * Förbättrad stresshantering - Lär dig tekniker för att hantera stress mer effektivt i ditt dagliga liv.

 * Ökat emotionellt välbefinnande - Genom att praktisera mindfulness kan du minska ångest och depression och öka känslor av lugn och välbefinnande.

 * Förstärkt självmedvetenhet -  Mindfulness hjälper dig att bli mer medveten om dina tankar, känslor och reaktioner, vilket kan leda till djupare självkännedom och personlig tillväxt.

Som utbildad mindfulnessinstruktör hjälper jag dig igång.

Läs mer här

Nytt

Klimatcoachning - från oro till handling

Om du, liksom jag, är övertygad om att det krävs förändringar för att ta oss ur fossilberoendet. Har oro eller klimatångest som du inte riktigt vet vad du ska göra med? 

Leder du en verksamhet eller enbart dig själv så handlar det om klimatledarskap.

Jag vet veta mer

30 minuters coachningssamtal via nätet  - GRATIS

Under samtalet kartlägger vi tillsammans det du vill utveckla. Vi ser på olika möjligheter och gör en handlingsplan för ditt nästa steg. 

Om du inte har blivit coachad förr så ger det dig en första inblick i vad coachning kan göra för dig.

Här kan du läsa mer om coachning som metod

Boka coachningssamtalet nu!

Ledarträning med stöd av EQ genom coachning

Programmet innehåller följande;

  • EQ-i 2.0 mätning (mäter emotionella och sociala förmågor) och feedback på resultatet.
  • Obegränsat antal coachningssessioner under programtiden
  • Utbildning och handledning i verktyg för ledare som feedback, konflikthantering, coachande förhållningssätt, motivation, och andra verktyg.
  • Programmet ges via webben.
  • Programtid 3 - 8 månader 
Jag vill veta mer

Nå Dina mål!

Kanske du letar en ny väg i livet, är stressad eller behöver andra sätt att hantera din chef, kollegor eller livet i allmänhet. 

Via coachning kan du hitta dina vägar för att nå de mål du önskar.

Tillsammans kartlägger vi ditt nuläge, formulerar dina mål och skapar konkreta handlingsplaner. 

Coachningsprogram via webben utifrån dina behov och mot dina mål. 

 Program från 1 till 8 månader. 

Här kan du läsa mer om vad coachning är.

Jag vill veta mer

EQ-i 2.0 mätning

EQ-i 2.0 mäter känslomässiga och social förmågor. Det tar ca 15-20 minuter att göra mätningen via nätet och kan göras på ett tiotal språk. 
 
Mätningen gör att du får kunskap om ditt aktuella EQ - dina styrkor, utmaningar och vilka obalanser som du kan jobba med. 
 
Mätningen kan användas vid rekrytering och som en del i personlig- och ledarskapsutveckling.
 
Mätning av EQ går att göra på gruppnivå som en del i grupputveckling.
 
Feedback och skriftlig rapport ingår.
Jag vill veta mer

Team- och grupputveckling

Ett fungerande team är en av de viktigaste delarna i all verksamhet. Högpresterande team är bättre tillsammans än de enskilda medlemmarnas kompetens. Nedan några idéer på workshops.

EQ i grupp

Emotionella och sociala förmågor går att mäta utveckla på gruppnivå. Forskning visar tydligt att verksamheter och indicier med högt utvecklat EQ mår bättre, är effektivare och är mindre rädda för förändringar.

Exempel när man kan använda EQ i grupp är:

  • I ledningsgrupper eller arbetsgrupper
  • Som en del i ledarskapsutveckling
  • Kick Offer eller inspirationsföreläsningar

Erbjuder olika upplägg beroende på behov och mål med uppläget, tidsutgång, gruppens storlek med mera. 

Jag vill veta mer och få en prisuppgift. Klicka här!

Workshop - Feedback och coachande förhållningssätt.

Coachande förhållningssätt innebär att man stöttar och hjälper varandra och hitta de bästa lösningarna genom att alla i teamet använder sin potential fullt ut. Feedback ger man på ett sätt så att det utvecklar andra. Att få feedback är en gåva som ger möjlighet till utveckling. Innehåll anpassas efter gruppens behov. Innehåller konkreta verktyg.

Jag vill veta mer och få en prisuppgift. Klicka här!

Konflikthantering

Sitter du/ni fast i en konflikt och inte vet hur ni ska ta er vidare. Tar det energi som kan använda till något bättre ? 

Det finns hjälp att få. Oavsett vad man gör åt konflikten är det sämsta alternativet att inte göra något och låta konflikten ta över. 

Vi förebygger konflikter genom att förmedla kunskap och ge verktyg. Vi hjälper också när konflikten är ett faktum. Som grund för insatserna använder vi bland annat  Tomas Jordans forskning och Handbok i konflikthantering. Vi har ett coachande förhållningssätt som i det här sammanhanget innebär att de inblandade tar ett aktivt ansvar för att hitta lösningar. Ibland kan en lösning vara att samarbetet avslutas även om målsättningen är att lösningen ska vara att samarbetet får ny energi.  

Hör av dig!

Vi vill erbjuda det DU eller NI behöver. Boka ditt samtal här utan kostnad. Ser fram emot att höra ifrån dig!

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.