Tjänster skapade för utveckling

Hur vill du utvecklas?

Coachning är inte det vi säljer. Det är en bra metod för att skapa den utveckling du/ni vill ha. Vi har verktyg som utvecklar dig vidare.

Investeringar ska löna sig

Utveckling på dina villkor!

Boka ett samtal - kanske jag blir din utvecklingspartner?

30 minuters coachningssamtal via nätet  - GRATIS

Under samtalet kartlägger vi tillsammans det du vill utveckla. Vi ser på olika möjligheter och gör en handlingsplan för ditt nästa steg. 

Om du inte har blivit coachad förr så ger det dig en första inblick i vad coachning kan göra för dig.

Här kan du läsa mer om coachning som metod

Boka coachningssamtalet nu!

Personlig ledarträning med stöd av utvecklat EQ

Programmet innehåller följande;

  • Obegränsat antal coachningssessioner under programtiden
  • EQ-i 2.0 mätning (mäter emotionella och sociala förmågor) och feedback på resultatet.
  • Utbildning och handledning i verktyg för ledare som feedback, konflikthantering, coachande förhållningssätt, motivation, och andra verktyg som kunden efterfrågar.
  • Individuell utvecklingsplan
  • Programmet ges via webben.
  • Programtid 3 - 8 månader 
Jag vill veta mer

Coachning mot Dina mål

Kanske du letar en ny väg i livet, är stressad eller behöver andra sätt att hantera din chef, kollegor eller livet i allmänhet. 

Via coachning kan du hitta dina vägar för att nå de mål du önskar.

Tillsammans kartlägger vi ditt nuläge, formulerar dina mål och skapar konkreta handlingsplaner. 

Coachningsprogram via webben  skapar tillsammans utifrån dina behov och mot dina mål. 

 Program från 1 till 8 månader. 

Här kan du läsa mer om vad coachning är.

Jag vill veta mer

EQ-i 2.0 mätning

EQ-i 2.0 mäter emotionell och social kompetens. Det tar ca 15-20 minuter att göra mätningen via internet och kan göras på ett tiotal språk. 
 
Mätningen gör att du får kunskap om ditt aktuella EQ - dina styrkor, utmaningar och vilka obalanser som du kan jobba med. 
 
Mätningen kan användas vid rekrytering och som en del i personlig- och ledarskapsutveckling.
 
Feedback och skriftlig rapport ingår.
Jag vill veta mer
Syfte och drivkraft!
Syftet och drivkraften med verksamhet är att bidra till att stödja främst ledare, specialister till ett hållbart arbetsliv och bidra till en hållbar utveckling. 
 
Utifrån detta utvecklas anpassade utvecklingsprogram.
 
Grunden i alla program är coachning som pedagogisk metod blandat med utbildning och handledning i ledarskap. Delar av utbildningen kan ske via utbildningsmoduler.
 
EQ eller emotionell intelligens innehåller förmågor vi kan utveckla under hela livet. För ledare i en snabbt föränderlig tid är en av nycklarna till ett flexibelt ledarskap att de känslomässiga och sociala förmågorna är utvecklade. 
 
Saknar du något program?  Hör av dig så skapar vi det tillsammans.

Intresserad?

För att jag ska kunna erbjudas det DU eller NI behöver behöver vi ha ett första samtal. Boka ditt samtal här utan kostnad. Ser fram emot att höra ifrån dig!

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.