Klimatcoachning

Från Oro ➨ Handling!

Om du, liksom jag, är övertygad om att det krävs förändringar för att ta oss ur fossilberoendet. Har oro eller klimatångest som du inte riktigt vet vad du ska göra med?  Du bidrar idag eller vill bidra till en klimatsmartare och hållbar värld men kommer inte riktigt vidare!! 

Oavsett om det är din verksamhet som du vill ska bli klimatsmart eller att du själv vill ta några ytterligare steg till att delta i klimatarbetet. Det här är något för dig!

Ett bra sätt är coachning i grupp. Tillsammans med andra som också funderar på hur de ska ta sig från klimatoro till handling.

Det finns också möjlighet till  individuell coaching där vi har klimatoron i fokus för att hitta just din handlingsplan.

Coachningen sker på nätet både klimatsmart och tidseffektivt! 

Jag vill ha mer information!

Klimatcoachning  skapar handlingskraft för förändring.

Klimatförändringarna är det största existentiella hotet mot livet på jorden. Samtidigt kan det vara en möjlighet att skapa hållbara samhällen och reparera och förändra det som inte fungerar för en hållbar planet.

Pandemin har visat oss hur sårbara vi är. Den har också visat hur snabbt vi kan förändra vårt sätt att vara för att undvika bli smittade och smitta andra med covid. 

Många längtar tillbaka till ett normalt liv, ett liv som var innan pandemin. Tyvärr kommer vi inte att kunna återställa det gamla. Nu har vi möjlighet att skapa det nya, det fossilfria samhället. 

Vi vet att förändringar är svåra att genomför trotts att vi är övertygade.

Vad händer när förändringen behöver göras globalt? Här är vi många som måste hjälpas åt, eller hur? 

Det kan bli utmanande att påbörja förändringsresan. Det finns starka känslomässiga reaktioner på klimatförändringarna som passiviserar eller som gör att det är ett känsligt ämne att prata om.

Ibland kan klimatförändringarna göra att du känner dig överväldigad och vet inte var ska du börja. Det är lätt att klimatångesten och oron kommer krypande och gör oss passiva.

Det finns flera olika sätt att hantera oro. Oro kan omvandlas till energi för det nödvändiga förändringsarbetet.  

Klimatförändringarna påverkar känslor och behov vi har som människor. Hur vi ser på framtiden och hur vi vill leva våra liv påverkar de verksamheter vi jobbar i och bygger upp. Om vi förstår oss själva bättre kan vi också förstå omgivningen och tillsammans skapa ett klimatsmartare samhälle. 

Många gånger undervärderar vi effekten av hur oro, rädsla och ångest kan styra vårt sätt att tänka och handla.

Coachning är en metod som hjälper dig som person eller er som företag, grupp och organisation att omvandla oron och ångest till handling och energi. 

Coachning hjälper till med omställningsprocessen så att ni kommer igång och hittar er väg till att bli klimatsmartare. Innehåll, mål och ambitioner står ni för. Jag är ingen klimat- eller miljöexpert.

Omvandlar vi det reella hotet som klimatförändringarna är till en kraft för att bygga hållbara, långsiktiga, uthålliga verksamheter och samhällen är jag övertygad om att det skapar hopp och framtidstro och livsglädje.

Är det dags för dig/er att påbörja den resan är jag gärna med och stöttar dig mot målet.

Nedan finns svar på några vanliga frågor. Har du andra frågor tveka inte att höra av dig.

Vi kommer att samtala, utforska och ge varandra mod och energi för att hantera klimatkrisen på olika plan. Målet är att var och en ska kunna hitta sitt förhållningssätt till att delta och bidra i arbetet mot klimatförändringarna.

Hoppas du vill vara med! Lämna dina kontaktuppgifter i formuläret för vidare information och kontakt!

Lämna dina uppgifter här!

Om du är intresserad av gruppcoachning  utifrån klimatutmaningen kommer du få information när nästa grupp startar.

Är du intresserad av individuell coaching tar vi kontakt med dig så fort som möjligt.

Powered by Kajabi