Klimatcoachning

Från Oro ➨ Handling!

Om du, liksom jag, är övertygad om att det krävs förändringar för att ta oss ur fossilberoendet. Har oro eller klimatångest som du inte riktigt vet vad du ska göra med?  Du bidrar idag eller vill bidra till en klimatsmartare och hållbar värld men kommer inte riktigt vidare!! 

Oavsett om det är du själv eller din verksamhet som vill ta några ytterligare steg mot att bidra till och delta i klimatarbetet. Det här är något för dig!

Ett bra sätt är coaching tillsammans med andra som också funderar på hur de ska ta sig från klimatoro till handling.

Eller om du föredrar att ha individuell coachning för att utforska möjligheter, ta några steg framåt och omvandla din klimatoro till konkret handling. 

Coachningen sker främst på nätet, både klimatsmart och tidseffektivt! 

Läs vidare!

Jag vill ha mer information!

Ibland kan klimatförändringarna göra att vi känner oss överväldigade och vet inte var ska vi börja. Det är lätt att klimatångesten och oron kommer krypande.

Det finns flera olika sätt att hantera oro. Oro kan omvandlas till energi för det nödvändiga förändringsarbetet.  

Klimatförändringarna påverkar känslor och behov vi har som människor. Hur vi ser på framtiden? Hur vi vill leva våra liv? Hur det påverkar verksamheter vi jobbar i och bygger upp?

Om vi förstår oss själva bättre kan vi också förstå omgivningen och tillsammans skapa ett klimatsmartare samhälle. 

Klimatförändringarna är det största existentiella hotet mot livet på jorden. Samtidigt finns det fortfarande  möjligheter att skapa hållbara samhällen och reparera och förändra det som inte fungerar för en hållbar planet. 

Pandemin har visat oss hur sårbara vi är. Den har också visat hur snabbt vi kan förändra vårt sätt att vara för att undvika bli smittade och smitta andra med covid. 

Med pandemins erfarenheter i bakgrunden har vi möjlighet att skapa det nya, det fossilfria samhället. Ett samhälle som tar hänsyn till de planetära gränserna och som blir hållbart på riktigt.

Vi vet att förändringar är svåra att genomföra trotts att vi är övertygade om nödvändigheten.

Coachning hjälper till med omställningsprocessen så att du kommer igång och hittar din väg till att bli klimatsmartare.

Omvandlar vi det reella hotet, som klimatförändringarna är, till en kraft för att bygga hållbara, långsiktiga, uthålliga verksamheter och samhällen är jag övertygad om att det skapar hopp och framtidstro och livsglädje.

Är det dags för dig/er att påbörja den resan är jag gärna med och stöttar dig mot det mål du sätter upp.

Vem är jag?

Conny Wahlström heter jag. Är i grunden socialarbetare, utbildad coach och har coachat främst ledare. Har lång erfarenhet av förändringsarbete, är politisk aktiv i den gröna rörelsen, har varit statssekreterare, chef i många år, småbrukare. 

Utbildad i klimatcoachning via Climat change coaches.

Coachar oftast ledare i företag och organisationer. Mitt CV hittar du genom att klicka på här: CV

Nedan finns svar på några vanliga frågor. Har du andra frågor tveka inte att höra av dig.

Fyll i formuläret nedan så att vi får kontakt!

Vi kommer att samtala, utforska och ge varandra mod och energi för att hantera klimatkrisen på olika plan. Målet är att var och en ska kunna hitta sitt förhållningssätt till att delta och bidra i arbetet mot klimatförändringarna.

Hoppas du vill vara med! Lämna dina kontaktuppgifter i formuläret för vidare information och kontakt!

Lämna dina uppgifter här!

Om du är intresserad av gruppcoachning  utifrån klimatutmaningen kommer du få information när nästa grupp startar.

Är du intresserad av individuell coaching tar vi kontakt med dig så fort som möjligt.

Powered by Kajabi