Gratis Coachsamtal som stärker dig som ledare!

  • Vill du bli den ledaren du drömmer om att vara?
  • Vet du vad du behöver utveckla för att ta dig ett steg längre? 
  • Har du tänkt att ta tag i de mål du inte riktigt når eller det som hindrar dig?

I mitt sista ledaruppdrag skaffade jag mig en coach. Då förstod jag att en ledarskapscoach borde jag ha haft vid min sida för länge sedan. Hen var min partner, hjälpte till att sortera upp det som skavde, gav mig nya perspektiv som gjorde att jag hittade lösningar för att sedan se till att jag gjorde min actionplan och genomförde den. Dessutom följde hen upp att jag handlade så att planerna inte enbart fanns i mitt huvud.

Det var en av mina bättre investeringar.

Nu är jag utbildad och certifierad coach, har skaffat nya universitetspoäng i ledarskap och ledarskapsutveckling. Certifierad i att mäta EQ. Allt detta lutar jag mot en lång egen ledarerfarenhet. 

Jag stärker dig att bli den du trivs med att vara! 

Steg ett!

Boka ett gratis coachningssamtal Nu!

Vi ses snart!

Conny

 

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.