Coachning är inte det vi säljer. Det är en bra metod för att skapa den utveckling du/ni vill ha. Vi har verktyg som tar dig vidare.

Utveckling på dina villkor utifrån dina behov!

Boka ett samtal - kanske jag blir din utvecklingspartner?
Vi bidrar till att träna främst ledare, specialister och grupper till en hållbar utveckling. 
Utvecklar anpassade utvecklingsprogram. Individuella, team- grupputveckling samt på verksamhetsnivå. 
 
Grunden i alla program är coachning som pedagogisk metod blandat med utbildning och handledning i ledarskap. Delar av utbildningen kan ske via utbildningsmoduler mixat med coachning via nätet. Läs mer om Coachning här.
 
EQ eller emotionell intelligens innehåller förmågor vi kan utveckla under hela livet. För ledare i en snabbt föränderlig tid är en av nycklarna till ett flexibelt ledarskap att de känslomässiga och sociala förmågorna är utvecklade. Läs mer om EQ här.
 
Nedan några förslag på program. 
 
Saknar du något program?  Hör av dig så skapar vi det tillsammans. 

Klimatledarskap

Klimatcoachning - från oro till handling

Om du, liksom jag, är övertygad om att det krävs förändringar för att ta oss ur fossilberoendet. Har oro eller klimatångest som du inte riktigt vet vad du ska göra med? 

Leder du en verksamhet eller enbart dig själv så handlar det om klimatledarskap.

Här är något för dig! Läs mer här.

Individuell utveckling

Självkännedom kopplat med kunskap och verktyg är basen för utveckling.

30 minuters coachningssamtal via nätet  - GRATIS

Under samtalet kartlägger vi tillsammans det du vill utveckla. Vi ser på olika möjligheter och gör en handlingsplan för ditt nästa steg. 

Om du inte har blivit coachad förr så ger det dig en första inblick i vad coachning kan göra för dig.

Här kan du läsa mer om coachning som metod

Boka coachningssamtalet nu!

Personlig ledarträning med stöd av utvecklat EQ genom coachning

Programmet innehåller följande;

 • Obegränsat antal coachningssessioner under programtiden
 • EQ-i 2.0 mätning (mäter emotionella och sociala förmågor) och feedback på resultatet.
 • Utbildning och handledning i verktyg för ledare som feedback, konflikthantering, coachande förhållningssätt, motivation, och andra verktyg som kunden efterfrågar.
 • Individuell utvecklingsplan
 • Programmet ges via webben.
 • Programtid 3 - 8 månader 
Jag vill veta mer och få en prisuppgift. Klicka här!

Coachning - Nå Dina mål!

Kanske du letar en ny väg i livet, är stressad eller behöver andra sätt att hantera din chef, kollegor eller livet i allmänhet. 

Via coachning kan du hitta dina vägar för att nå de mål du önskar.

Tillsammans kartlägger vi ditt nuläge, formulerar dina mål och skapar konkreta handlingsplaner. 

Coachningsprogram via webben utifrån dina behov och mot dina mål. 

 Program från 1 till 8 månader. 

Här kan du läsa mer om vad coachning är.

Jag vill veta mer och få en prisuppgift. Klicka här!

EQ-i 2.0 mätning

EQ-i 2.0 mäter känslomässiga och social förmågor. Det tar ca 15-20 minuter att göra mätningen via nätet och kan göras på ett tiotal språk. 
 
Mätningen gör att du får kunskap om ditt aktuella EQ - dina styrkor, utmaningar och vilka obalanser som du kan jobba med. 
 
Mätningen kan användas vid rekrytering och som en del i personlig- och ledarskapsutveckling.
 
Mätning av EQ går att göra på gruppnivå som en del i grupputveckling.
 
Feedback och skriftlig rapport ingår.
Jag vill veta mer och få en prisuppgift. Klicka här!

Team- och grupputveckling

Ett fungerande team är en av de viktigaste delarna i all verksamhet. Högpresterande team är bättre tillsammans än de enskilda medlemmarnas kompetens. Nedan några idéer på workshops.

Kommunikationsstilar?

Diversity Icebreaker™ är ett verktyg för grupputveckling, framtaget av norska Human Factors. Det är baserat på vedertagen forskning kring kommunikationsstil och med hjälp av verktyget ges möjlighet att skapa en trygg miljö för att tydliggöra likheter och olikheter inom grupper. Gruppen gör övningar som leder till ökad förståelse för varandra.
Exempel på användningsområden:

 • Utveckling av team och projektgrupper
 • Utveckling av kommunikation och förhandlingar
 • I seminarier kring öppenhet, feedback och inlärning
 • För att skapa upplevelsebaserade inlärningsgrupper
 • För att arbeta med multikulturella grupper
 • Kompetensutveckling
Jag vill veta mer och få en prisuppgift. Klicka här!

EQ i grupp

Emotionella och sociala förmågor går att mäta utveckla på gruppnivå. Forskning visar tydligt att verksamheter och indicier med högt utvecklat EQ mår bättre, är effektivare och är mindre rädda för förändringar.

Exempel när man kan använda EQ i grupp är:

 • I ledningsgrupper eller arbetsgrupper
 • Som en del i ledarskapsutveckling
 • Kick Offer eller inspirationsföreläsningar

Erbjuder olika upplägg beroende på behov och mål med uppläget, tidsutgång, gruppens storlek med mera. 

Jag vill veta mer och få en prisuppgift. Klicka här!

Workshop - Feedback och coachande förhållningssätt.

Coachande förhållningssätt innebär att man stöttar och hjälper varandra och hitta de bästa lösningarna genom att alla i teamet använder sin potential fullt ut. Feedback ger man på ett sätt så att det utvecklar andra. Att få feedback är en gåva som ger möjlighet till utveckling. Innehåll anpassas efter gruppens behov. Innehåller konkreta verktyg.

Jag vill veta mer och få en prisuppgift. Klicka här!

Konflikthantering

Sitter du/ni fast i en konflikt och inte vet hur ni ska ta er vidare. Tar det energi som kan använda till något bättre ? 

Det finns hjälp att få. Oavsett vad man gör åt konflikten är det sämsta alternativet att inte göra något och låta konflikten ta över. 

Vi förebygger konflikter genom att förmedla kunskap och ge verktyg. Vi hjälper också när konflikten är ett faktum. Som grund för insatserna använder vi bland annat  Tomas Jordans forskning och Handbok i konflikthantering. Vi har ett coachande förhållningssätt som i det här sammanhanget innebär att de inblandade tar ett aktivt ansvar för att hitta lösningar. Ibland kan en lösning vara att samarbetet avslutas även om målsättningen är att lösningen ska vara att samarbetet får ny energi.  

Hör av dig!

Vi vill erbjuda det DU eller NI behöver. Boka ditt samtal här utan kostnad. Ser fram emot att höra ifrån dig!

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.