Även verksamheter och företag behöver ta ställning, eller?

Uncategorized Mar 15, 2023

Vi lever mitt i en klimatkris. Effekterna ser vi här hemma och runt om i världen. Samtidigt har vi ett krig i Europa något som många av oss trodde skulle komma bara för några år sedan. 

Vi kommer alla att behöva ställa om våra liv, våra verksamheter våra företagsidéer. Antingen gör vi det så snart som möjligt och ör en del av lösningen på klimatkrisen eller så kommer vi med all sannolikhet bli tvingade till det via effekterna av klimatkrisen.  

Under de första åren jag hade min coachingsverksamhet och ledarskapsutveckling var jag orolig över att andra delar av mitt liv skulle vara ett hinder. Min bakgrund som miljöpartistisk politiker, mitt engagemang för mänskliga rättigheter, demokrati och HBTQI frågor med mera.

De företag som kommer att vara långsiktiga och överleva omställningen behöver på ett genuint sätt vara en del i förändringsarbetet. Inte en helt lätt resa för många. Men en intressant resa som ger betydligt mer mening med företagandet och livet än att sticka huvudet i sanden och tro att klimatkrisen och världsläget inte kommer påverka min verksamhet och mitt liv. Färre och färre resonerar så idag. Men allt för många känner en oro över hur omställningen ska gå till och samtidigt kunna värna sina möjligheter till inkomster. Centralt är ett genuint ledarskap.

Själv har jag landat i att om jag kan använda mina kunskaper i ledarskap, coaching som förändringsverktyg, EQ för att stötta de som förstår hur viktigt det är med att ha koll på sina känslomässiga och sociala förmågor för att bli en genuina ledare eller mindfulness som ett verktyg att utveckla förmågan att vara här och nu och  reducera stress och oro.

Det innebär att jag kommer att erbjuda mina tjänster främst till dem som vill vara med på omställningsresan och hitta sin väg framöver. 

Samtidigt kommer jag vara politisk aktiv, delta i arbetet för en rättvisare värld, värna om den biologiska mångfalden, driva min lilla gård och göra vad jag kan för att bromsa klimatförändringarna. 

Är du med på resan? 

 

Vi tar gärna emot dina synpunkter!

Hör av dig så tar vi ett samtal via webben eller telefon! 

Klicka här!
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.