Varför vi behöver ta hand om våra känslor.

De flesta av oss är medvetna om hur vi ska ta hand om vår fysiska hälsa. Vi är uppmärksamma på vad vi ska äta, vi vet att rörelse och träning gör oss friskare. När vi behöver hjälp med en skadad fot tar vi oss till vårdcentralen som vilken självklarhet som helst. Men hur gör vi med våra känslor? 

Psykisk ohälsa ökar i samhället. Skalan på vad psykisk ohälsa är stor när människor själv gör självuppskattningar. Allt är inte psykisk sjukdom som behöver behandlas av experter. Men oavsett är jag övertgad om att vi skulle få friskare människor, arbetsplatser, realtioner och samhälle om vi använder lika mycket tid till att ta hand om och hantera våra känslor så att det jobbar för oss och inte emot oss. Vi behöver och kan träna oss till en psykisk hälsa.

...

Läs mer...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.