GDPR - Snart är allt på plats!

gdpr personuppgifter May 31, 2018

Det magiska datumet 25 maj 2018 har passerats. En ny dataskyddsförordning börjar att gälla i hela EU. Många har varit oroliga hur vi ska kunna hantera de nya reglerna. Stora böter hotar i horisonten om vi inte sköter oss.

Jag tror inte att vi behöver vara så rädda. Grunden handlar om att hanterar personuppgifter transparent. Inte ha mer personuppgifter än vad vi absolut behöver i vår verksamhet samt ha koll på vilka personuppgifter vi har och var vi har dem. 

Nu har jag upprättat ett första GDPR dokument som beskriver hur jag hanterar de personuppgifter som finns i verksamheten runt Wahlström Coach & Consulting. Det är ett levande dokument. När jag lär mig mer och skapar ännu tydligare rutiner uppdaterar jag det. Gå gärna in på sidan via länken och läs det. Har du frågor hör av dig! 

GDPR strategi för WCC

Läs mer...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.