Jag är en handlingskraftig pessimist! Vad är du?

Hoppfull, pessimistisk, förnekande, ångestladdad eller likgiltig? Hur hanterar du klimatförändringarna?

Många av oss försöker glömma realiteten att klimatförändringar är här. De mest skrämmande effekterna, där livet aldrig blir som förr, händer fortfarande långt bort. Vi glömmer fort det som har drabbar oss i vår Nordiska vardag även om vi har drabbas av bränder, översvämningar och extremväder. Den biologiska mångfalden utarmas och arter dör ut för att nämna något. Temperaturen stiger. Det är fakta.

Kanske hoppas du på att tekniken kan lösa allt. Eller att forskningen har fel så att de förändringar vi ser enbart är tillfälliga variationer av klimatet och att det snart blir som vanligt. Kanske du övertalar dig själv till hoppas och mår ganska bra med hoppet som ger dig energi. 

Kanske allt känns hopplöst och att du håller dig borta från att känna eller agera. Du kanske tillhör dem som tycker att du i vardagen lever klimatsmart (sorterar till återvinningen osv.) så att du sedan är värd en resa till Thailand? Alltså låter dig bli lurad, (för någonstans vet du att det inte håller)! Eller du försöker prata med dina närmaste, dina grannar och arbetskamrater men får ingen respons. 

Vi förhåller oss väldigt olika till de klimatförändringar vi lever mitt i, helt normalt. Vi är trotts allt människor. Många av oss befinner sig i en process som vi inte riktigt vet var den leder oss.

Jag har kommit fram till att jag är en "handlingskraftig pessimist". Begreppet lånar jag från journalisten Jonathan Jebbsson i boken "Mot kollapsens hjärta". Jebbsson resonerar bland annat om begrepp hopp med hjälp av andra tänkare och filosofer. Han refererar bland annat till den tyske filosofen Arthur Schopenhaurer som kallar hoppet för "hjärtats dårskap". Han menar att det är farligt för vårt intellekt eftersom det får oss att tro att det vi hoppas på är fullt möjligt, även om chansen att det ska uppfyllas är minimal.

Pessimisten i mig har inte givit upp världen. Men jag har accepterat att det ser väldigt illa ut. Klimatförändringarna kommer att förändra livet på jorden. Människor kommer att i ännu större utsträckning än idag behöva överge sina hem. Leta andra platser att kunna överleva på. De politiska konflikterna kommer bli ännu större. Väpnade konflikter kommer i ännu större omfattning att ha sin grund i kampen om sånt som vatten och odlingsbar mark. Nya pandemier kommer ta liv. 

Att vara handlingskraftig pessimist är för mig att se världen som den är. Inte gömma mig i hoppet. Samtidigt vara handlingskraftig. Att konkret jobba för omställningen till det hållbara samhället. Jobba för att minska effekterna av klimatförändringarna. Påverka samhället så att vi planerar för att anpassa oss till ett förändrat klimat. Följa med i kunskapsutvecklingen. 

Kan jag dessutom vara ett stöd för medmänniskor i resan mot att förhålla sig till klimatfrågan. I resan att lämna den förlamande oron och klimatångesten. Mot resan att hitta sitt sätt att vara handlingskraftig för framtiden både i det lilla livet och bidra till vår gemensamma värld. Verktyget jag använder är coachning. Läs gärna om klimatcoachning.

Vill du vara med på den resan? Hör av dig! 

Allt gott!

Conny

 

Vi tar gärna emot dina synpunkter!

Hör av dig så tar vi ett samtal via webben eller telefon! 

Klicka här!
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.