Jag är en handlingskraftig pessimist! Vad är du?

Hoppfull, pessimistisk, förnekande, ångestladdad eller likgiltig? Hur hanterar du klimatförändringarna?

Många av oss försöker glömma realiteten att klimatförändringar är här. De mest skrämmande effekterna, där livet aldrig blir som förr, händer fortfarande långt bort. Vi glömmer fort det som har drabbar oss i vår Nordiska vardag även om vi har drabbas av bränder, översvämningar och extremväder. Den biologiska mångfalden utarmas och arter dör ut för att nämna något. Temperaturen stiger. Det är fakta.

Kanske hoppas du på att tekniken kan lösa allt. Eller att forskningen har fel så att de förändringar vi ser enbart är tillfälliga variationer av klimatet och att det snart blir som vanligt. Kanske du övertalar dig själv till hoppas och mår ganska bra med hoppet som ger dig...

Läs mer...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.