Agenda 2030 - Jobbar du med hållbarhet i din verksamhet?

Lyssnade på ett samtal om klimatutmaningen och hållbarhet på Kulturhuset i Stockholm för några dagar sedan. Global utmaning var värd för samtalet.  
 
Som vi alla vet fixar inte politiker själva klimatutmaningen även om många arbetar med hållbarhetsfrågorna till sitt yttersta. Agenda 2030 borde vara kompassen för oss alla. Det är enbart 12 år till dess att agenda ska vara uppfyllda. Det politiska systemet är beroende av väljarnas stöd.  Resultatet av det senaste valet visar tydligt att utmaningen är stor för de politiska partierna. 
 
Har vi alla tagit in hur bråttom det är med en klimatomställning?  Jag tror inte det. Tvivlar du? Gå gärna in till exempel på Climate Reality hemsida och bilda dig din egen uppfattning. Det finns en hel del vi kan göra. Hoppet är inte ute. Men det är "#€%&/( bråttom!
 
Folkvalda är beroende av tryck och stöd från väljare, näringsliv, civilsamhället och alla andra aktörer i samhället. Det behövs en ännu kraftfullare folkrörelse än de miljörörelser som finns idag.  I den folkrörelsen behöver vi alla finnas. Vi kan inte luta oss tillbaka och vänta på att ny teknik, eller någon annan ska göra de nödvändiga förändringarna. 
 
Efter att ha lyssnat på ungdomarna, forskarna och politikerna i det viktiga samtalet var det oundvikligt för mig att tänka igenom vad kan jag själv bidra med för att uppnå Agenda 2030 komma närmare en hållbar värld. 
 

I min verksamhet gör jag följande

Syftet och drivkraften med min verksamhet är att bidra till att stödja främst ledare, specialister till att jobba hållbart och bidra till en hållbar utveckling. 
 
  • Personlig ledarträning. Anpassar programmen efter behov - ledare behöver inte använda tid och resurser på det de redan behärskar. 
  • Coachnings-program och utbildningar sker via nätet - ingen behöver resa. Tidseffektivt och klimatsmart. 
  • Använder främst kollektiva transportmedel vid uppdrag utanför nätet. Undviker flygresor. 
  • Arbetar från mitt hem eller där jag befinner mig- behöver inga kontorslokaler eller transporter till ett kontor. 
  • Gör ProBono coachningar när jag har möjlighet och det gagnar en verksamhet som leder till  hållbarhet.
  • Material och verktyg i min verksamhet är enbart digitala

Utmaningar i verksamheten för att bli mer hållbar

  • Utveckla fler tjänster på nätet och få deltagare bli bekväma med det sättet att delta och lära
  • Utbilda andra personer till att använda verktyg på nätet och bli bekväma med arbetssättet. 
  • Nå fler ledare för att stödja dem i sin personliga utveckling mot hållbarhet så att de i sin tur kan leda sina verksamheter till hållbarhet. 
 
Är vi många som gör våran lilla del så finns möjligheten att  bidra till en hållbar värld och stoppa klimatförändringarna i tid. Vi har ingen tid att förlora. 
 
Vad gör du i din verksamhet där du är verksam? Vilka är dina/era utmaningar?
 

Vi tar gärna emot dina synpunkter!

Hör av dig så tar vi ett samtal via webben eller telefon! 

Klicka här!
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.