EQ - hållbart ledarskap

Det viktigaste nycklarna som en ledare bör ha med sig för att vara en bra och hållbar ledare diskuteras och forskas på. I höstas läste jag via Umeå universitet ledarskap och ledarskapsutveckling. Jag lärde mig en hel del och dessutom konstaterade jag att under min aktiva tid som ledare och chef hade jag gjort en hel del rätt utifrån modern ledarskapsforskningen.
 
Mer och mer är jag övertygad om att förutom kunskap om ledarstilar, motivation och så vidare är emotionell intelligens eller det som kallas för EQ  helt ofrånkomlig för att lyckas med att vara en hållbar ledare. Hållbar i förhållande till de personer och verksamhet vi leder men också hållbar i förhållande till sig själv som människa och alla de olika sammanhangen vi befinner oss i.
 
Nyckelförmågorna som en ledare behöver utveckla och träna på är;
 
  • Beslutsfattande
  • Uthållighet
  • Flexibilitet
  • Inovations benägenhet
  • Samarbetsförmåga
  • Skapa Hälsa och välmående
 
Bakom dessa nycklar ligger det en hel del känslor som gör att vi ibland inte klarar av att använda nycklarna. Även om vi vet och har accepterat dem som viktiga för ledarskapet. 
 
Att ha kontroll och kontakt med sina känslor handlar om att se dem, sätta ord på dem och veta hur man kan handskas med dem. Hur du normaliserar dina känslor, skapar impulskontroll, använder dina känslor för att styra dig i rätt riktning, upptäcka vilka känslor som är i vägen när du ska fatta beslut är frågor som är bra att ha koll på.
 
Ibland finns det inte tillräckligt med underlag för ett beslut och då behöver vi en fungerande självkänsla för att ta beslut på de grunder vi har. 
 
Beslut som vi tar kan gå helt fel. Flexibilitet och uthållighet är två förmågor som är nödvändiga för att klara de situationerna.  Ibland måste man som ledare konstatera att beslutet var fel och att teamets förslag var det bästa. Känslor som skam, rädsla, arrogans och skepticism kan komma upp och som gör att man inte tar steget, till att ändra beslutet, för att man inte känner igen eller hanterar känslorna. Har man tränat på att använda känslorna som beundran, acceptans, mod och ödmjukhet står man starkare till att ha ett flexibelt förhållningssätt i sitt ledarskap.
 
Känslor som medkänsla, ödmjukhet, acceptans och värdighet hjälper till att skapa hälsa och välmående både hos sig själv och sina medarbetare. Känslor som passion, girighet, lojalitet och skuld kan vara rent skadligt för hälsa och välmående. 
 
Emotionella och sociala förmågor är rötterna i det träd där de olika grenarna utgör ledarskapsförmågor. Har man för lite koll på sina emotionella förmågor är det lätt att känslorna hindrar istället för att hjälpa för oss. 
 
EQ kan mätas och utvecklas.  Via ett webbaserat självskattningsverktyg (EQ-i 2.0) kan jag mäta ditt EQ. Det kan vi sen använda för att via coachning utveckla de förmågorna som känns viktigast för dig att utveckla. 
 
När jag själv gjorde EQ mätningen gav det mig en del aha upplevelser, några resultat kändes bekanta andra blev jag överraskad över. Det har gjort att jag har jobbat en del extra på de förmågorna jag upplevde var lite för låga i min mätning eller där balansen inte helt var bra. EQ utvecklar man hela livet genom träning.  
 
 
 
Allt gott,
Conny

Vi tar gärna emot dina synpunkter!

Hör av dig så tar vi ett samtal via webben eller telefon! 

Klicka här!
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.