Pride på jobbet varje dag!

Europride är över för den här gången. Sverige hade ären att vara värd 2018. Först ut var Stockholm och veckan efter Göteborg som var värdar. HBTQ personer blir synliga i det offentliga rummet för några veckor. Många känner att de är blir sedda och respekterade och värdefulla som människor.  Det offentliga rummet öppnas för några dagar och de flesta känner en trygghet att vistas på gator och torg under några dagar. Polisen har extra bevakning. Politiker, organisationer och näringsliv viftar med regnbågsflaggor. Viktiga samtal hålls. HBTQ community ställer krav på nya steg som behöver tas för alla människors lika värde och möjligheter att leva sina liv. 

Själv var jag med på Europride i Stockholm 1998. För mig var det mitt första Pride. Det var många känslor som vällde upp i mig. Att se alla människor som kantade paraden med kärlekshälsningar gav rysningar och de tårar som rann över mina kinder var några av de bästa tårarna jag har haft.

Det är 20 år sedan. Mycket har hänt för HBTQ gruppen i Sverige fram tills nu. Många kan vara stolta för det arbete de har gjort. Men visst det finns mer att göra. Det fattas fortfarande lagstiftning. Bemötandet från det offentliga Sverige kan bli betydligt kunnigare och bättre. Det största jobbet som är kvar är att att HBTQ personer ska känner sig och vara säkra och trygga i sina vardagsliv. Det är 51 veckor mellan varje års Pride. Vad händer då? Hur mår HBTQ personerna i sina liv, på sina jobb i sina familjer? 

Folkhälsoinstitutet gjorde en kartläggning på uppdrag av regeringen av HBTQ personers hälsa. Den sensate rapporten kom 2016. Rapporten visar att det finns stor ohälsa bland homo-och bisexuella personer. Rapporten kan du hitta här: Utvecklingen av hälsan och hälsans bestämningsfaktorer bland homo- och bisexuella personer

Folkhälsoinstitutet har i en litteraturgenomgång 2017 kartlagt vilka förebyggande metoder som fungerar för HBTQ personer. De skriver bland annat i sammanfattningen;

"Några återkommande faktorer i metoderna, som kan ha betydelse för att metoderna ska fungera hälsofrämjande, är att de

  • bekräftar och stärker hbtq-identiteten

  • utförs av personer med kompetens kring hbtq-personers livsvillkor

  • skapar en trygg miljö där eventuella negativa erfarenheter kan bearbetas."

Det är inte några väldigt annorlunda faktorer som gör att HBTQ personers psykiska hälsa ska bli bättre än för heterosexuella personers behov, bli accepterad, bli sedd och känna trygghet.

Hur man har det på jobbet kan vara avgörande. Om jag inte minns fel är det fortfarande en stor del av HBTQ personer som är kvar i "garderoben" på sina jobb, nästan över 50%. Man kan ju tycka att bland annat sexuell läggning inte har med jobbet att göra. Med en större öppenhet och en bekräftelse av sin identitet mår människor bättre. Här finns en hel del att göra. Några har gjort ett bra arbete men flera har en hel del kvar att göra. 

Ledare har ansvar också för HBTQ personers hälsa. 

För några år sedan skrev Petra Eliasson boken Regnbågschefen: Praktisk guide för chefer: så blir du bra på hbt-frågor.

I boken finns bl.a. en modell - Regnbågstrappan - för hur företag och organisationer steg för steg kan stärka sitt mångfaldsarbete och motverka att någon diskrimineras för att denne är homosexuell, bisexuell eller trans (hbt).  Jag rekommendera starkt boken som en metodbok och inspiration.  

Det finns en hel del andra metoder, organisationer (RFSL), konsulter och andra kunniga personer som kan hjälpa till och vara ett stöd i det arbetet. Som så mycket annat finns det en risk att man gör det svårare än vad det är. I grunden handlar det om respekt, kommunikation, våga att göra och lära av misstagen. 

Har du en tydlig värdegrund om alla människors lika värde och en ide om att alla på din arbetsplasten ska kunna använda hela sin potential. Det en bra grund för att inkludera HBTQ personer utifrån sina villkor i verksamheten. Kanske du redan gör det? Om inte finns det både kunskap och stöttning att få för att göra ett bra förändringsarbete. 

Hur jobbar du med att inkludera HBTQ personer på din arbetsplats?

Vi tar gärna emot dina synpunkter!

Hör av dig så tar vi ett samtal via webben eller telefon! 

Klicka här!
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.